Afspraken samenwerking bestuur en supporters

Na een goed gesprek tussen een afvaardiging van het bestuur, supportersvereniging, het sfeerteam en KWN 1939 staan alle neuzen op De Krom weer dezelfde kant op.

Gezamenlijk en met vereende krachten gaan we achter ons vlaggenschip staan om te zorgen dat de punten op De Krom blijven dan wel dat deze daar mee naar toe kunnen worden genomen.

Allen zijn er bewust van dat door samenwerking we sterker worden en dus dat de onderlinge communicatie beter kan. Concrete afspraken hierover zijn gemaakt.

Samen met alle leden, supporters en sponsors zijn we VV Katwijk en daar gaan we voor!

Forza Kattuk

Bestuur, supportersvereniging, sfeerteam en KWN 1939

Nieuws Overig Overzicht