Dankwoord familie De Vries

In oktober 2018 is na een ziekbed de vader van keeper Mark de Vries overleden. De familie De Vries heeft veel steun gehaald uit het medeleven vanuit VV Katwijk.

Onderstaande tekst stond in een kaartje gericht aan VV Katwijk, geschreven door de moeder van Mark de Vries:

Een arm om je heen
Een schouder om op te leunen
Een blik vol liefde
Een blok die zegt ik zal je indien nodig steunen

Begrip, 
Wederzijds begrip.
Het zijn kleine dingen
Een klein gebaar
Het is vaak maar een klein gebaar wat er toe doet
Een klein moment door jullie gegeven
Een klein moment gedeeld, maar vol dankbaarheid door ons ontvangen

Warmte overwint de koude 
Jullie geven deze warmte aan ons, mijn gezin en mij

Dank jullie voor die warmte,
Jeannette de Vries

Nieuws Katwijk 1 Overzicht