Van de bestuurstafel (februari 2019)

De bestuursvergadering van februari heeft afgelopen donderdag plaatsgevonden. We hebben de besproken punten voor u op een rijtje gezet.

Van de gemeente kregen wij een brief waarin we op de hoogte werden gesteld van de te verwachtte werkzaamheden op zowel de gras als de kunstgrasvelden. Zoals het er naar uitziet is groot onderhoud van de grasvelden gepland voor dit jaar. Daarnaast is ons kunstgrasveld 3 aan vervanging toe, nog deze maand zal hier een besluit door de gemeente over worden genomen. Ook wordt er druk onderzocht wat de nieuwe infill zal worden voor de kunstgrasvelden, de rubberkorrels zoals nu in gebruik zullen de komende tijd worden vervangen.

Met de verbouwing van het Praethuis is er een pareltje toegevoegd aan de ruimtes die wij op ons complex hebben. Een compliment is zeker op zijn plaats aan alle vrijwilligers en bedrijven die zich grotendeels belangeloos hebben ingezet om dit tot een succes te maken.

Onze vrijwilligers en de leden zijn de kurk waarop wij als vereniging drijven, van groot belang is dan ook hun mening over de vereniging en wat de verbeterpunten zijn waaraan wij kunnen en moeten werken. Om dit inzichtelijk te maken zal er in de komende maanden een pol worden opgestart, dit zal duidelijkheid geven van wat er leeft binnen de vereniging. Ook wordt er onderzocht hoe we de drukke werkzaamheden voor onze vrijwilligers kunnen verlichten, daarin kijken we vooralsnog naar extra handen om het werk te doen. Als je aan de slag wil als vrijwilliger neem dan gerust contact op met Angeline van Duijn, bestuurslid vrijwilligerszaken.

Het streven om van onze vrijwilligers een VOG verklaring te krijgen loopt voorspoedig, de samenwerking tussen de commissie gedrag en respect en het jeugdbestuur helpt hier zeker aan mee. We hebben er vertrouwen in dat ook de nog te ontvangen verklaringen binnenkort in ons bezit zullen zijn.

Vanuit de financiële hoek kunnen we melden dat ondanks de investeringen die de afgelopen periode gedaan zijn we nog steeds binnen de op de jaarvergadering afgesproken begroting zitten.

Onderzoek wordt op dit moment gedaan naar de haalbaarheid van andere voetbalvormen die een uitbreiding zouden betekenen voor ons aanbod, gedacht wordt aan veteranenteams, wandelvoetbal naast het al bestaande 7 tegen 7.

Net als in de samenleving is ook de vereniging een smeltkroes van diverse culturen, we realiseren ons dat dit andere uitdagingen met zich meebrengt. Omdat dit vooral in de jeugdafdeling naar voren komt is er een initiatief gestart waarbij 2 bestuursleden van het jeugdbestuur in contact zijn met een medewerker van Welzijnskwartier om issues in beeld te krijgen en om te kijken waar en hoe oplossingen te bieden.

De week is ook bekend geworden dat voor het komende seizoen het contract met de huidige trainer van het 1ste elftal, Jan Zoutman, is verlengd. Wij wensen Jan een succesvol verblijf bij onze club toe.

Ook voor de jeugdafdeling is er goed nieuws te melden en dan vooral op het technische vlak waar Peter Kerkhof aangetrokken is als hoofd jeugdopleidingen, ook Peter veel succes in deze belangrijke en uitdagende functie.

Nieuws Overig Overzicht