Extra ingelaste ledenvergadering op 11 juli

Op donderdag 11 juli vindt er een ingelaste ledenvergadering plaats bij VV Katwijk. Deze ledenvergadering zal geheel in het teken staan van het invoeren van statuten zoals voorgeschreven door de KNVB.

De extra ingelaste ledenvergadering ten behoeve van de vernieuwde statuten start donderdag 11 juli om 20.00 uur en vindt plaats op sportpark De Krom. Inloop vanaf 19.30 uur.

Leden van VV Katwijk krijgen de vernieuwde statuten in concept tegelijk met de persoonlijke uitnodiging per mail opgestuurd. De oude statuten zijn voor leden op verzoek via de secretaris (w.nijgh@vvkatwijk.nl) in te zien op zaterdag 6 juli van 11:00 tot 12:00 in de bestuurskamer op sportpark De Krom. Aan de leden zonder emailadres zullen de genoemde stukken per post worden verstuurd.

De agenda van de vergadering is als volgt:

1. Opening door de voorzitter
2. Waarom nieuwe statuten?
3. Introductie van de nieuwe vereniging statuten
4. Vragen n.a.v. punt 3
5. Uitleg schriftelijke stemming
6. Uitreiking stembriefjes
7. Telling en uitslag
8. Vervolg en eventueel nieuwe datum ledenvergadering
9. Vragen n.a.v. het proces

Bestuur VV Katwijk

Nieuws Overig Overzicht