Van de bestuurstafel (augustus 2019)

Vorige week stond de eerste bestuursvergadering van het nieuwe seizoen 2019 / 2020 op de planning. We hebben de belangrijkste onderwerpen weer op een rijtje gezet.

Als 1e was het de beurt aan de penningmeester die, aan de hand van de cijfers, ons kon vertellen dat uiteindelijk de het financiële eindresultaat over het afgelopen seizoen dichtbij de begroting is geëindigd. Ook dit seizoen konden we weer met een kleine plus afsluiten. Uiteraard zullen deze cijfers op de algemene ledenvergadering aan de leden worden voorgelegd.

Het volgende punt dat werd besproken was de voortgang en uiteindelijke uitslag van de stemming over de nieuwe statuten, gepresenteerd op de jongstleden gehouden bijzondere ledenvergadering. Zoals jullie allen al hebben kunnen lezen zijn de statuten met een grote meerderheid aangenomen. Toch is een 2e vergadering nodig, omdat niet het benodigde aantal stemgerechtigde leden aanwezig was. Voor deze vergadering zijn inmiddels de uitnodigingen uitgestuurd. De vergadering staat gepland voor woensdag 7 augustus 2019.

Ook hebben we de datum vastgesteld voor de reguliere algemene ledenvergadering (ALV). Die zal dit keer redelijk vroeg vallen, namelijk op vrijdag 18 oktober 2019.

In samenwerking met de Businessclub lopen er wat zaken m.b.t. sponsorprojecten. Onder andere met Schiphol, dit zal de komende maanden verder worden toegelicht.

Op zaterdag 7 september organiseren VV Katwijk en Stichting Topvoetbal Katwijk in samenwerking met de Van der Plas Foundation een gala in Grand Hotel Huis ter Duin. Het gala is inmiddels volledig uitverkocht, dus we kunnen rekenen op een vol huis!

In verband met het gala gaat de thuiswedstrijd van het eerste elftal tegen GVVV die zaterdagmiddag (7 september) al om 14.00 uur van start.

Er kwam een vraag ter tafel of de bezuinigingsronde van de gemeente invloed zal hebben op onderhoud en of vernieuwing velden en opstallen die wij van de gemeente huren. Op dit moment is dat niet het geval en lopen de activiteiten volgens plan normaal door.

Met de organisatie van de Kattukse Brainweek, die zich bezig houdt met het inzamelen van gelden ten behoeve van bestrijding Katwijkse ziekte, is samen met de andere Tweede Divisieclubs in Katwijk afgesproken om dit seizoen tijdens de onderlinge wedstrijden een collecte te organiseren om dit doel te ondersteunen. Daarnaast wordt gekeken naar het organiseren van een toernooi tussen oud eerste elftalspelers van de 3 clubs, dit zal dan augustus 2020 gaan plaatsvinden.

Op zaterdag 24 augustus gaat het nieuwe seizoen van de Tweede Divisie van start. De meeste Katwijksupporters hebben 21 september (thuis tegen Quick Boys) waarschijnlijk al dik omlijnd in de agenda staan. Bij het bestuur is dit uiteraard ook het geval. In het kader van deze wedstrijd zijn er 4 projectgroepen opgezet die e.e.a. in de juiste banen gaan leiden:

  • Peter van der Boon is hard aan het werk om het complex op orde te krijgen in nauwe samenwerking met de projectgroep veiligheid en facilitaire zaken. Dit betreft onder andere het uitvak, kaartcontrolepunten en terras.
  • Piet van der Plas houdt zich naast de ondersteuning voornamelijk bezig met de vergroting van supporterscapaciteit op het complex. Uitbreiding van het aantal zit- en staanplaatsen zal door het plaatsen van tijdelijke zit en staantribunes worden geregeld.
  • Peter de Mol zal zich samen met Angeline van Duijn voornamelijk bezighouden met de organisatie van verkooppunten in de kantine, uitvak en supportersplein, dit uiteraard in nauwe samenwerking met de kantinecommissie.
  • De veiligheid, voor alle toeschouwers, ligt in de handen van Jos Heijne. Dat hij dit niet alleen kan is duidelijk. Zoals altijd wordt hij hierin gesteund door zijn groep stewards en heeft hij ook de coördinatie op zich van ingehuurde veiligheidsmensen.

Dat dit allemaal geen gemakkelijke taak is, is eenieder zich terdege bewust, maar samen en met de medewerking van bezoekende club moeten we in staat zijn van deze wedstrijd een onvergetelijke te maken, zonder incidenten.

In het wedstrijdschema staat het aanvangstijdstip op 15.30 uur, maar dit is niet definitief. Zodra er meer info bekend is over het definitieve aanvangstijdstip komen wij hier zo snel mogelijk op terug.

Ook over kaartverkoop voor de wedstrijd worden op dit moment de laatste afspraken gemaakt. Zodra hier meer duidelijkheid over is, wordt dat via deze website kenbaar gemaakt.

Lopende zaken:

Vanuit de KNVB worden er steeds meer initiatieven ontwikkeld om de voetbalsport in de breedte verder te ondersteunen. Eén van die initiatieven is verbreding voetbalaanbod door bijvoorbeeld opzet competitie 7 tegen 7 en wandelvoetbal. Nu gebeuren beide al bij de VV Katwijk, maar niet in KNVB verband. Onderzocht wordt of we die richting op willen gaan.

Ook op organisatorisch gebied is de KNVB actief in het organiseren van ondersteuning in vraagstukken zoals samenwerking meiden & vrouwenvoetbal in de Duin & Bollenstreek. Op maandag 23 september is hiervoor een meeting gepland bij Valken 68.

De afgelopen periode zijn er op ons complex in het kader van de AVG diverse informatieborden geplaatst over fotografie en camerabeelden op ons complex. Op die borden staat aangegeven dat iedereen op ons sportpark gefotografeerd kan worden en dat die foto’s voor de website en/of social media gebruikt kunnen worden.

De verbouwing van de kantine is nu gepland voor medio 2020. In de loop daar naartoe zullen de nodige financiële acties worden gestart.

Er is een kaartcontrolesysteem besteld. Dit systeem wordt geplaatst bij de ingang naar het hoofdveld.

Opnieuw wordt bekeken wat er aan de geluidskwaliteit van de omroepinstallatie gedaan kan worden, contact wordt gezocht met de leverancier hierover. Dit ook in combinatie met omroepmogelijkheid bijvelden.

Op de advertentie voor uitbreiding commissie gedrag en respect hebben we 3 reacties binnengekregen. Wij gaan graag met alle 3 binnenkort het gesprek aan.

Een protocol lid worden en opzeggen wordt binnenkort gepubliceerd,. Hierin zullen ook entreeprijzen en vrijwilligerszaken worden opgenomen.

Een grote, en meer dan terechte, ergernis is er binnen de terreincommissie op het steeds maar doorgaand aantal vernielingen en het vervuilen van ons complex. Samenwerking wordt hierin gezocht met politie en buren om een oogje in het zeil te houden en voorvallen te melden. Dit heeft ertoe geleid dat het complex nu in de avonduren en weekenden wordt afgesloten. Wij blijven zoeken naar oplossingen, suggesties zijn meer dan welkom.

Nieuws Overig Overzicht