Trainingen jeugd weer van start

Vanaf woensdag 29 april 2020 wordt het mogelijk gemaakt om de jeugdspelers weer te laten trainen. De rijksoverheid maakt onderscheid in de groep kinderen tot en met 12 jaar en de groep jongeren vanaf 13 jaar tot en met 18 jaar in verschillende trainingsvormen.

Om te voldoen aan de landelijk opgelegde maatregelen en de kans op besmetting en het overbrengen van het virus zo klein mogelijk te houden zijn de volgende maatregelen door het bestuur vastgesteld en inmiddels naar de ouders en trainers gecommuniceerd.

Toegang VV Katwijk

 • Vrijwilligers van de vereniging die geen jeugdtrainer of aangewezen toezichthouder zijn en/of een aangewezen functie op het secretariaat vervullen kunnen tijdens trainingstijden niet het complex betreden.
 • Voetbalcomplex gesloten voor ouders/toeschouwers.
 • Op het secretariaat zijn minimaal 1 en maximaal 2 personen aanwezig die toezicht houden in het kleedkamergebouw.
 • VV Katwijk houdt rekening met de instructies voor een maximaal aantal aanwezige personen per veld per m2 en met een maximaal aantal aanwezigen binnen de hekken van de vereniging.
 • Toezichthouders zijn iedere trainingsavond aanwezig om toezicht te houden op de aantallen aanwezigen op het complex en om de 1,5 meter te handhaven waar dit noodzakelijk is.
 • Toegang tot complex alleen mogelijk via kleine hek tussen veld 6 en het kleedkamergebouw
 • Vertrek vanaf complex alleen mogelijk via de doorgang naast kleedkamergebouw en de hoofdingang, zo wordt instroom en uitstroom op het complex van elkaar gescheiden.
 • Toegang naar veld 1 is mogelijk via het hek tussen veld 1 en 2.
 • Kleedkamers zijn niet toegankelijk.
 • Ontvangstruimte in kleedkamergebouw wordt niet gebruikt.
 • Het kantinegebouw, het jeugdhonk en het praethuis blijven gesloten (vergaderingen en overleggen zijn niet toegestaan op het complex).

Materiaalgebruik

De ballenkasten in het kleedkamergebouw zijn toegankelijk voor 1 persoon per keer. Er zal buiten op anderhalve meter afstand gewacht moeten worden voordat men in de materiaalruimte kan wisselen. Terreincommissie zal, voor de ramen van de ontvangstruimte langs, vakken of lijnen te creëren waarin de 1,5 meter wordt gemarkeerd.

Persoonlijke beschermingsmiddelen / hygiënerichtlijnen

 • Trainers wordt gefaciliteerd in het kunnen dragen van latex handschoenen.
 • De deurkrukken van de toegangsdeur van het kleedkamergebouw en de handgrepen van de ballenkasten worden ieder uur gereinigd met desinfectiemiddelen en papieren doeken door de aanwezige functionaris op het secretariaat.
 • Er zijn ontsmettingsmiddelen beschikbaar voor alle personen die het kleedkamergebouw gebruiken.
 • Toiletten in kleedkamergebouw blijven toegankelijk. RIVM richtlijnen voor het wassen van handen (20 seconden met zeep) is ook hier van kracht na elk toiletbezoek.  Blowers voor het drogen van de handen mogen niet gebruikt.
 • EHBO-ruimte wordt voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen, zodat aan geblesseerde spelers veilig hulp verleend kan worden.

Trainingen

 • Worden beschikbaar gesteld voor de gehele jeugd ( JO19- tot en met de minioren).
 • De minioren  tot en met de O13- teams houden zich aan de RIVM-maatregelen ‘onder begeleiding samen sporten’. De O14 tot en met de O19-teams houden zich aan de RIVM-maatregelen ‘onder begeleiding samen sporten, maar met 1,5 meter afstand tot elkaar’
 • Het huidige trainingsschema (seizoen 2019-2020) wordt aangehouden om te mogen trainen (veld- en tijdsindeling handhaven) tot 20.30 uur. Teams die volgens schema later trainen dan 20.30 uur worden verschoven naar beschikbare plekken op andere velden.
 • Grotere teams uit de O13- tot en met de O19-lichting die niet gezamenlijk met een ander team de 1,5 meter afstand kunnen bewaren op 1 speelveld moeten uitwijken naar veld 4 (1 team blijft op geplande trainingsveld, de ander wijkt uit naar veld 4)
 • Per team zijn maximaal 2 trainers/begeleiders toegestaan (uitgezonderd minioren). Zij blijven de gehele training bij de spelers op het veld.
 • Per voetbalveld zijn volgens de landelijke regelgeving een maximaal aantal personen toegestaan (spelers en staf opgeteld handhaaft VV Katwijk een maximum van 50 waar volgens de officiële regelgeving 64 is toegestaan).
 • Bij het wisselen van trainingsgroepen (eindtijd diverse teams en starttijd van de volgende teams) dient de nodige afstand bewaard te worden om de in- en uitstroom zo goed mogelijk te laten verlopen. Teams wordt gevraagd zo veel mogelijk rechts aan te houden op het middenpad tussen de velden.
 • Ouders en trainers wordt verzocht om spelers/trainer ‘trainingsgereed’ naar de vereniging te laten komen, omkleedmogelijkheid of opbergen van voetbaltassen is niet aanwezig.
 • Ouders wordt verzocht hun kind zo veel als mogelijk zelfstandig lopend of fietsend naar de vereniging te laten komen. Indien niet mogelijk wordt verzocht het kind met de auto te brengen, waarbij ouders de auto niet zullen verlaten.
 • Spelers/trainer die aan de richtlijn van mogelijke besmetting voldoen (verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius) komen niet naar de training! Indien iemand anders in het gezin van de trainer of speler last heeft van benauwdheidsklachten en/of koorts kan de speler/trainer ook niet naar de training! 

Specifiek voor de minioren geldt naast bovenstaande maatregelen aanvullend de volgende regels:

 • Minioren kunnen trainen op woensdagmiddagen op veld 1: Jaartal 2015/2016 van 17.00 – 17.30 uur, Jaartal 2014 van 17.00 – 18.00 uur en Jaartal 2013 van 18.00 – 19.00 uur 
 • Ouders mogen hun kinderen alleen laten trainen als het kind zelfstandig het toilet kan bezoeken
 • Ouders mogen hun kinderen alleen laten trainen als het kind in staat is zonder toezicht van een ouder te kunnen trainen (ouders zijn in deze situatie ook niet aanwezig om te kunnen troosten wanneer dat nodig mocht zijn)
 • De trainers van de minioren zullen onderling moeten afstemmen dat er per 10 kinderen er 1 trainer aanwezig is (plus 1 extra). Als voorbeeld: op een groep van 30 minioren zullen dus minimaal 4 trainers aanwezig moeten zijn. Indien blijkt dat er niet voldoende trainers voor een bepaald lesuur aanwezig kunnen zijn zal de training, minimaal 1 uur voor aanvang, via de groepsapp worden afgelast.
 • We vragen de ouders, zeker omdat zij tijdens het halen en brengen met een grote groep zijn, nadrukkelijk de 1,5 meter afstand aan te houden en niet in groepjes samen te scholen

Bovenstaande afgekondigde maatregelen worden wekelijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Voor vragen/opmerkingen wordt de mailbox corona@vvkatwijk.nl opengesteld. Ouders wordt verzocht niet de secretarissen te benaderen, maar dit communicatiekanaal te gebruiken.

Nieuws jeugd Overzicht