Van de bestuurstafel juli 2020

De bestuursvergadering van de maand juli heeft inmiddels plaatsgevonden. We hebben de belangrijkste punten op een rij gezet.

Noemden we het in juni nog voorzichtige stapjes, we zien na de laatste mededelingen van de regering dat er nu toch sprake is van behoorlijke stappen richting normaal. Meer ruimte om te sporten en in ieder geval start van de competitie op 5 september inclusief publiek. Vooralsnog wel op gepaste afstand, anderhalve meter, en met een maximum aantal toeschouwers. Spreekkoren en andersoortige uitlatingen zijn niet toegestaan.

Na de opening van Mart werd zoals gebruikelijk eerst de financiële situatie onder de loep genomen. Bijgeschoven in deze vergadering is Mark van Duijn. Mark zal vanuit het bestuur op de Algemene Ledenvergadering (ALV) als kandidaat worden gepresenteerd om het penningmeesterschap van Peter de Mol over te nemen. De ALV zal plaatsvinden op donderdag 1 oktober 2020 i.p.v. zoals eerder gemeld op vrijdag 2 oktober.

De financiën van de vereniging baren ons toch wat zorgen, we zien een terugloop in het aantal leden met daarbij het niet genereren van omzet in de kantine wat resulteert in een negatief resultaat voor het seizoen 2019/2020. De penningmeester maakt in de komende weken de seizoen afsluiting definitief.

De situatie bij de businessclub ziet er nog steeds prima uit, het aantal opzeggingen is relatief laag en er zijn nog steeds bedrijven die lid worden van de BC. Goed om te melden dat voor de O23 selectie er een nieuwe vaste sponsor gevonden is. Van Den Bosch Schilderwerken zal deze selectie de komende jaren ondersteunen.

Piet van der Plas heeft aangegeven dat, na 26 jaar als bestuurder, hij het stokje overgeeft aan anderen. Piet zal wel nog wel de nodige vrijwilligerstaken blijven uitvoeren of ondersteunen. Veel waardering en respect voor al het werk waaraan hij voor de club heeft bijgedragen. Een passend afscheid zal hem zeker gegund worden. Naast Wim Nijgh en Peter de Mol is Piet het derde bestuurslid dat niet herkiesbaar is tijdens de aankomende ALV.

Piet maakte melding van een onderhoudsprobleem van het dak op de kantine, werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om lekkages te voorkomen. Budget hiervoor goedgekeurd en een opdracht volgt zo spoedig mogelijk.

Peter van der Boon was blij dat hij kon melden dat de invulling van trainers voor de selectieteams bij de jeugd zo goed als rond is. Ook voor Katwijk O23 is er een assistent-trainer gevonden; Michel Zuijdervliet is bereid gevonden dit het komende seizoen te gaan doen.

De vacatures die in de jeugd waren ontstaan zijn ook zo goed als volledig ingevuld, daarnaast werpt de actie, die gestart is om nieuwe leden te werven, zijn vruchten af. Gestaag komen er nieuwe jeugdleden bij.

Voor aanvang van het nieuwe seizoen zullen er nieuwe Clubcards worden uitgegeven. Uiteraard zal het saldo wat op de huidige pas staat worden bijgeschreven op de nieuwe pas. De reden waarom er voor alle leden nieuwe passen worden aangemaakt is omdat we merken dat er nogal wat passen in omloop zijn van mensen die geen lid meer zijn en worden gebruikt om naar de wedstrijden van het eerste elftal te kijken. \

Samen met de nieuwe passen komt er, voor aanvang van de competitie, een nieuw elektronisch controlesysteem voor de toegang tot competitiewedstrijden van ons eerste elftal. Passen worden uiteraard uitgegeven na betaling van de contributie.

Na 15 juli gaan de betalingsverzoeken voor de contributie de deur uit, de hoogte van de contributies is gelijk gebleven, graag de betalingstermijn zoals aangegeven in acht nemen. Voor vragen neem contact op met ledenadministratie@vvkatwijk.nl

Tot slot en nogmaals de ALV is vooralsnog vastgesteld voor donderdag 1 oktober 2020. Dit in tegenstelling tot het eerdere bericht.

Nieuws Overig Overzicht