Piet van der Plas benoemd tot erelid

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van VV Katwijk, die afgelopen donderdag online plaatsvond, is aftredend bestuurslid Piet van der Plas benoemd tot erelid van VV Katwijk.

Piet van der Plas is sinds 1989 vrijwilliger bij VV Katwijk. Vanaf 1993 vervulde Piet verschillende bestuursfuncties, zoals secretaris, jeugdvoorzitter, bestuurslid vrijwilligersbeleid en de laatste jaren als bestuurslid facilitaire zaken.

Een aantal bijzondere zaken die Piet bij VV Katwijk heeft geïnitieerd zijn het opzetten van de vrijwilligersavond, de verkiezing van vrijwilliger van het jaar, het opzetten en de vormgeving van het clubblad en de opzet en coördinatie van de uitvoering van het in eigen beheer onderhouden van kleedkamers en voetbalvelden.

Piet heeft al eerder 2 grote onderscheidingen ontvangen vanwege zijn jarenlange vrijwilligerswerk. Zo werd hij tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2014 onderscheiden als Ridder in de orde van Oranje-Nassau. In 2019 ontving Piet tijdens de nieuwjaarsreceptie de gouden KNVB-speld. 

Nu Piet heeft besloten om zijn bestuursfunctie vaarwel te zeggen kon VV Katwijk natuurlijk niet anders dan hem te benoemen tot erelid van de vereniging. Tijdens de online ALV stemden de aanwezigen unaniem voor deze benoeming.

Wie denkt dat Piet nu helemaal stopt met vrijwilligerswerk heeft het mis. Hij blijft namelijk aan VV Katwijk verbonden op facilitair gebied en in de historie-commissie.

VV Katwijk feliciteert Piet met de benoeming tot erelid.

Nieuws Overig Overzicht