Gelijke Kansen

Ieder kind telt. Daar geloven we in bij VV Katwijk. Daarom starten we vanaf het komende seizoen met het project Gelijke Kansen.

Zoals we allemaal weten groeit iedereen anders op, zowel fysiek als mentaal. Sommigen schieten bijvoorbeeld al vroeg 'de lucht in', anderen komen pas later tot bloei.

Het 'geboortemaandeffect' is daarnaast een bekend fenomeen binnen het voetbal; kinderen uit januari en december zitten in dezelfde lichting, hoewel er soms bijna een jaar leeftijdsverschil tussen zit.
 
Op het gebied van sport zorgen de onderlinge verschillen soms voor interessante uitdagingen voor het kind, de ouders en natuurlijk de trainers. Als club vroegen we ons af hoe we iedereen het beste kunnen begeleiden en ondersteunen, met optimaal plezier en maximale ontwikkeling als doelstelling.Gelijke Kansen
In 2018 is de KNVB het project Gelijke Kansen gestart om voor meer gelijkwaardigheid in het voetbalprogramma voor jeugdvoetballers te zorgen.

Als VV Katwijk dragen we dit principe een warm hart toe, en vinden we dat elk kind recht heeft op kwalitatief goede trainingen. Vanaf komend seizoen starten we daarom met het trainingsprogramma THEO, waarin hoogwaardige trainingen worden gemaakt die gebruikt zullen worden door alle teams van de O8 t/m de O11.

Daarnaast zullen 2 aangestelde coördinatoren alle trainers van deze leeftijdsgroepen aansturen en begeleiden samen met onze Hoofd Jeugdopleidingen, Peter Kerkhof.

Dit is een eerste aanzet naar een optimaal sportklimaat waarin elk kind zijn/haar persoonlijke top kan bereiken, waar die ook ligt!
 
Wie zijn wij?
Wellicht ook handig voor u om te weten. Voor als u vragen heeft, bijvoorbeeld. Binnen de PR-Commissie zijn Patrick de Jong, Bernard Moses, Cor Guijt en Marc Zwaan de contactpersonen voor dit project. Uiteraard wordt er nauw samengewerkt met de Technische Commissie (HJO Peter Kerkhof) en het bestuur.

Laten we van elkaar leren!
Heeft u ideeën over dit project of over andere zaken binnen onze jeugd? Uw feedback is waardevol voor ons. Stuur een mail naar jeugd@vvkatwijk.nl en we laten van ons horen. Samen kunnen we meer!

Nieuws jeugd Overzicht