Van de bestuurstafel (juli)

De bestuursvergadering van juli heeft donderdagavond 15 juli plaatsgevonden. We hebben de belangrijkste punten op een rijtje gezet.

Coronamaatregelen

Wat fijn om te zien dat we onze supporters weer op ons complex konden ontmoeten tijdens de eerste serie oefenwedstrijden van ons eerste elftal! Goed om elkaar weer te treffen en te beseffen dat voor velen het sociale leven weer wat kleur krijgt.  

De vereniging dient zich nog wel te houden aan een aantal maatregelen. De 1,5 meter afstand dient nog steeds in acht genomen te worden evenals een bezoekersregistratie bij de toegangspoort. Een aantal leden heeft kenbaar gemaakt dat deze regelgeving niet naar wens is opgevuld. Vanaf de volgende ronde oefenwedstrijden zullen we daar verbetering op aanbrengen.

Zeuven x zeuven

Wat een animo van senioren is er voor deze activiteit van onze vereniging! We zijn blij dat ook deze groep leden weer enthousiast de draad van het sporten op ons complex heeft opgepakt en dat dit soort avonden enorm in trek zijn! We gaan ervanuit dat de tweedaagse zeuven x zeuven die voor 23 en 24 juli aanstaande gepland staan ook weer een succes worden.

Algemene ledenvergadering 2021

Langs deze weg willen wij u alvast in kennis stellen dat de algemene ledenvergadering (ALV) van 2021 zal plaatsvinden op donderdag 23 september 2021 (vanaf 19.30 uur inloop, 20:00 aanvang). U kunt deze fysiek op De Krom bijwonen, maar we zullen ook net als vorig jaar, zorgen voor een online mogelijkheid, zodat ook leden vanuit huis de ALV kunnen bijwonen. Ook online kunt u uw mening inbrengen en stemmen voor zaken waarvoor dat noodzakelijk is. Meer informatie hierover krijgt u later!

Clubcards

Wij ontvingen signalen dat niet ieder lid zijn/haar nieuwe clubcard thuis ontvangen heeft. Hierover hebben we onze leden geïnformeerd en gevraagd of diegene die de nieuwe clubcard (welke in oktober jl. verzonden zijn) niet ontvangen heeft zich te melden. Van alle leden die zich voor 14 juli jl. gemeld hebben zijn nieuwe clubcards aangevraagd. Zodra deze ontvangen zijn krijgen zij hiervan bericht met informatie wanneer de clubcard afgehaald kan worden.

Inning contributies seizoen 2021-2022

Op kort termijn zal de inning van de contributie plaatsvinden voor het aankomende seizoen. Dit zullen we niet meer innen via het systeem clubcollect waarmee de inning de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, maar via Allunited. Het softwarepakket wat onze vereniging ook gebruikt voor onze ledenadministratie en websitebeheer.

U zult binnenkort via het e-mailadres een factuur ontvangen, waarmee u de contributie kunt overmaken middels een link naar iDeal die hieraan gekoppeld is. Leden waarvan het e-mailadres niet bij ons bekend is ontvangen de factuur via de post.

Verbouwing kantine

In de komende weken zal er meer duidelijkheid komen over de op handen zijnde verbouwing. Er zijn nog diverse losse eindjes die eerst aan elkaar geknoopt moeten worden voordat we een definitieve klap op, met name de periode waarop we gaan verbouwen, kunnen geven. Als bestuur zijn we zeer positief in deze en zien we de verbouwing met een gerust hart tegemoet. Binnenkort kunnen we iedereen informeren over hoe het er uit gaat zien, wanneer we het gaan doen, hoe de kosten worden gedragen, etc.

Nieuws Overig Overzicht