Werkzaamheden veldverlichting

Vanaf 27 september tot en met 12 oktober zullen er werkzaamheden aan de lichtmasten plaatsvinden, waardoor teams mogelijk hinder zullen ondervinden tijdens de trainingen.

Uiteraard streven we naar een passend alternatief om de trainingen zoveel als mogelijk door te laten gaan, maar de kans bestaat dat men een training moet annuleren.

Teams die naar verwachting hinder zullen ondervinden, worden tijdig geïnformeerd.

Nieuws Overig Overzicht