Van de Bestuurstafel December 2021

De bestuursvergadering van november heeft plaatsgevonden. We hebben de belangrijkste punten op een rijtje gezet.

Overlijden Maarten van der Plas

Het bestuur is op de hoogte gesteld van het overlijden van Maarten van der Plas. Maarten was van 1976 tot en met 2017 lid van onze vereniging en heeft onder andere de functie van jeugdvoorzitter bekleedt. Maarten is 87 jaar oud geworden. Het bestuur heeft de familie hun condoleances overgebracht.

Verlichting velden

Alle verlichting op de velden is vervangen voor LED-verlichting. Een aantal teams hebben aangegeven dat zij een aantal instellingen bijgesteld wilden zien, waar gehoor aan gegeven is. De werkzaamheden zijn beëindigd en de vereniging heeft een stap richting duurzaamheid van energie kunnen maken. Het bestuur is de vrijwilligers en met name de stichting sportfaciliteiten De Krom erkentelijk voor al het gedane werk in deze.

Tuchtzaak seniorenteam

Begin oktober is er in de landelijke en regionale media een seniorenteam van onze vereniging negatief in het nieuws geweest vanwege een situatie die is ontstaan bij een uitwedstrijd in Leiderdorp. De spelers van Katwijk werden beschuldigd van het slaan van een scheidsrechter tijdens een opstootje wat was ontstaan tijdens de wedstrijd. Daarnaast werd ook belediging en discriminatie ten laste gelegd.

Deze zaak is door de KNVB behandeld door een mondelinge hoorzitting te houden op het kantoor in Zeist met alle betrokken spelers van beide teams, getuigen en afvaardiging van beide besturen. Concluderend heeft de KNVB vastgesteld dat niet bewezen kan worden dat spelers van Katwijk de scheidsrechter hebben geslagen of getrapt, dat niet bewezen kan worden dat de scheidsrechter is beledigd, dat niet bewezen kan worden dat tegenspelers zijn geslagen of getrapt en dat niet bewezen kan worden dat tegenspelers zijn beledigd of gediscrimineerd.

Wel geeft de KNVB aan dat bewezen is dat een speler van de tegenpartij heeft geslagen en dat een speler van Katwijk daarop heeft teruggeduwd. Hiervoor zijn de twee spelers van beide verenigingen een aantal wedstrijden geschorst (de speler van het slaan zwaarder, dan de speler die de duw heeft gegeven). Ook geeft de KNVB aan dat bewezen is dat beide teams zich schuldig hebben gemaakt aan een opstoot op het veld. Tegen beide teams is een geldboete en punten in mindering opgelegd. Het betreffende team zal zorgdragen voor betaling van deze kosten.

Het moge duidelijk zijn dat het bestuur dit gedrag en de ontstane situatie afkeurt. De casus is eveneens gedeeld met de aanvoerders van de overige seniorenteams, zodat men weet wat de gevolgen voor een team kunnen zijn die zich in de toekomst onverhoopt in een dergelijke situatie bevinden.

De nieuwe voetbalpiramide

De KNVB heeft het voornemen de huidige voetbalpiramide van tweede divisie tot en met de laagste klassen onder de loep te nemen. Het vorige kalenderjaar zijn spelers en trainers hierover bevraagd. Vreemd genoeg zijn de clubs hiervoor nog niet benaderd. Wel worden er al stellingen geponeerd over hoe of wat m.b.t. competities en play offs. Echter niets is nog definitief. Sterker nog, de KNVB komt eerst op visite bij de clubs hoe verder in deze. Wordt vervolgd!

Kwaliteit grasvelden

Door de herfst- en winterperiode hebben onze twee grasvelden het, met name op zaterdagen, zwaar te verduren. Gevraagd wordt om een signaal af te geven op het wedstrijdsecretariaat als tijdens de ochtendwedstrijden getwijfeld wordt over de bespeelbaarheid op deze velden voor de rest van de dag. Op deze manier kunnen we het veld tussen de middag nogmaals laten keuren.

Diversiteit

In november heeft het bestuur visite ontvangen van de KNVB m.b.t. diversiteit binnen ons bestuur. De verdeling in dames en heren, alsmede de brede leeftijdsvertegenwoordiging in ons bestuur werd opvallend genoemd. Samen met Forum Sport zijn wij een voorbeeld voor allen. Gevraagd werd naar de totstandkoming van de personen in ons huidige bestuur. We hebben met de KNVB gesproken over ons beleid in de keuzes, het waarom, de samenstelling, de keuze voor dames en heren en de focus van het bestuur binnen de vereniging. Erg prettig om te horen dat wij als club als voorbeeld gesteld worden.

Corona

Het bestuur wil graag iedereen danken die bij de continue wijzigende richtlijnen m.b.t de coronamaatregelen, de nieuwe regels weer opstellen en in uitvoer brengen. Een ieder weet dat het runnen van een voetbalclub zoals die van ons veel aandacht vergt, zeker bij steeds nieuwe maatregelen. Wij zijn ontzettend blij en trots dat we een team vrijwilligers hebben die keer op keer de schouders er weer onder zetten om het volgende verbod/gebod weer ten uitvoer te brengen zodat een ieder toch kan trainen en voetballen. Chapeau voor hen!

De KNVB heeft ons laten weten dat de competitie voor de Tweede Divisie in de maand januari 2022 nog niet hervat zal worden. Omdat de sportparken tot ten minste 14 januari ’22 nog gesloten dienen te blijven krijgen veel verenigingen hun selecties niet op tijd voldoende fit. Men steekt nu in op hervatting op 5 februari ’22 en het uitgangspunt van de KNVB is nog steeds om de competitie van dit seizoen volledig uit te spelen, desnoods met een aangepaste opzet van de nacompetitie.

Verbouwing kantine

De verbouwing van onze kantine verloopt volgens planning. Inmiddels is onder andere de bar verwijderd en zijn de deuren en de kozijnen naar het terras verwijderd om plaats te maken voor de nieuwe pui. In de hal van het kantinegebouw is de steentjeswand verwijderd. De mannen van de terreincommissie hebben deze 1 voor 1 heel van de wand gekregen, waarvoor dank! Voor wie zijn eigen gesponsorde steentje graag in zijn/haar bezit wil hebben kan hiervoor op zaterdagochtend tussen 9-11 uur langskomen in het kantinegebouw of contact opnemen met Piet van der Plas via zijn e-mailadres pietvdplas@vvkatwijk.nl

Nieuwjaarsreceptie

De coronamaatregelen laten het niet toe om een nieuwjaarsreceptie te houden in één van onze accommodaties. Het bestuur heeft het idee geopperd om er een buitenactiviteit van te maken. Onder het genot van een drankje en een knisperende vuurkorf kunnen we elkaar op een alternatieve wijze alsnog het beste voor 2022 toewensen. Wellicht wilt u zaterdagmiddag 8 januari 2022 hiervoor alvast reserveren in uw agenda? Binnenkort communiceren we hier inhoudelijk meer over op onze website.

Het bestuur wenst u vanaf deze plaats alvast hele fijne, gezellige kerstdagen en een goede jaarwisseling toe. We hopen dat we elkaar begin 2022 weer live kunnen ontmoeten op sportpark De Krom en dat de competities op kort termijn weer hervat kunnen worden in aanwezigheid van onze supporters. Maar bovenal wensen we u vooral een hele goede gezondheid toe voor het komende jaar!

Nieuws Overig Overzicht