Van de bestuurstafel (november)

De bestuursvergadering van november heeft plaatsgevonden. We hebben de belangrijkste punten voor u op een rijtje gezet.

Het bestuur bespreekt maandelijks een lijst met vaste onderwerpen waaronder de financiële maandrapportage, vooruitblik komende wedstrijden eerste elftal, evenementen, vrijwilligerszaken en een stand van zaken rondom afstemming/overleg met gemeente en/of KNVB.

CLUBCARDS

De afgelopen periode hebben we zes momenten gehad waarop onze leden hun clubcard konden ophalen. Daar is goed gebruik van gemaakt! De leden die niet in staat waren hun clubcard op te (laten) halen hebben deze thuis in de brievenbus gekregen. Leden die voor 21 september van dit jaar lid waren en hun clubcard nog niet hebben ontvangen kunnen zich melden bij ledenadminstratie@vvkatwijk.nl. Dan kijken we even waar dit aan ligt of waar in het proces er iets niet goed is gegaan.

De koppeling van de nieuwe clubcards als betaalmiddel heeft wel wat meer voeten in de aarde dan we van tevoren gedacht hadden. De oude administratie was niet geheel op orde en deze nieuwe uitgifte willen we gelijk gebruiken om dit recht te trekken. Bij Twelve, het bedrijf wat onze clubcards koppelt als betaalmiddel voor onze kassasystemen, wordt een geheel nieuwe omgeving voor de leden van de VV Katwijk opgezet welke in gezamenlijkheid met ons ingericht gaat worden. Daarna kunnen de bedragen die op de oude clubcards staan worden overgezet en kunnen de nieuwe clubcards weer opgewaardeerd worden met nieuw saldo.

Daarnaast moeten de clubcards herkend kunnen worden door de scan-software op de draaihekken die reeds geplaatst zijn rondom veld 1 en op de handscanners welke onze stewards kunnen gebruiken. Ook hiervoor moet een koppeling goed ingeregeld worden om dit werkend te krijgen.

We gebruiken de komende winterstop als overbruggingsperiode en gaan ervan uit dat met de eerste thuiswedstrijd van het eerste elftal na de winterstop alle technische zaken hieromtrent ingeregeld zijn en de clubcards op alle gebieden naar behoren werken. Ook de leden die na 21 september jl. lid geworden zijn of die om een andere reden nog op hun clubcard wachtende zijn hopen we dan ook voorzien te hebben van een nieuw exemplaar. Tot die tijd mogen zij hun vrijkaart voor de wedstrijden van het eerste elftal ophalen bij de grote bar in de kantine.

Al met al wordt er op de achtergrond hard gewerkt om deze processen goed ingericht te krijgen. We vinden het ontzettend vervelend dat dit proces niet zo voortvarend loopt dan we gedacht hadden. Hiervoor bieden we onze excuses aan onze leden aan.

JEUGDRAAD

Twee leden van de jeugdraad hebben een gedeelte van de bestuursvergadering bijgewoond en ons verteld over hun ervaringen tot nu toe. De rondleiding op het KNVB-complex in Zeist, het bijwonen van een live beoordeling door de VAR en het houden van de vergadering aldaar heeft indruk gemaakt op de leden van de jeugdraad. Het thema ‘pestgedrag’ is aan bod geweest. De KNVB heeft hier ook aandacht voor en heeft onze jeugdraad kennis laten maken met de VR-experience. Tijdens deze opdracht krijgen de leden een VR-bril op en bezien daar pestcasuïstieken vanuit de ogen van de pester, van de toeschouwer en vanuit de persoon die gepest wordt. Dit heeft hun veel inzicht gegeven. En in het verlengde hiervan merken zij op dat ook gedrag van toeschouwers langs het veld storend en kwetsend kan zijn. Samen met het bestuur is afgesproken hier aan het begin van het nieuwe jaar een themabijeenkomst over te organiseren.

ENERGIECONTRACT

Het bestuur van de beheerstichting is op zoek naar een nieuwe energie-aanbieder per januari 2023. Vanaf dat moment zullen we ook bezien wat de impact is op onze kosten. We hopen dat dit niet leidt tot bezuinigingen of dat we deze tot een minimum kunnen beperken.

VRIJWILLIGERS

Het bestuur heeft ingestemd met een nieuwe vorm van blijk van waardering voor onze vrijwilligers. Onze jaarlijkse vrijwilligersavond wordt voortaan tweemaal gehouden, aan het einde van het kalenderjaar en aan het einde van het seizoen, beiden in een andere vorm. Hiermee vervallen de uitjes van de diverse commissies. De vergoeding van € 25,- voor vrijwilligers die ook lid zijn van de vereniging blijft wel bestaan. Deze vergoeding wordt later dit seizoen op de clubcards van deze leden gestort. De eerste vrijwilligersavond staat gepland op zaterdag 17 december aanstaande. Meer informatie daarover vindt u hier.

Daarnaast willen we ook de vrijwilligers die, om welke reden ook, na een vaak lange periode stoppen met hun taken benoemen en bedanken voor hun inzet. Als bestuur realiseren we ons dat we hier te weinig aandacht aan besteden. Dat willen we graag veranderen. Op deze momenten kunnen we ook onze vrijwilligers bedanken voor hun belangeloze en tomeloze inzet voor onze club.

CLUBLIED

Als VV Katwijk hebben we alles. Noem het maar op, we hebben het! Toch kwamen we er met een groep supporters achter dat we een belangrijk item missen. U vraagt zich wellicht af, wat dan? Nou, VV Katwijk mist een clublied. Een clublied dat door iedereen kan worden meegezongen, dat steun geeft en helemaal van onszelf is. Inmiddels is het clublied een feit! Hoe dit ontstaan is en hoe het clublied klinkt leest u op de website. Dat we het clublied maar vaak gezamenlijk mogen zingen!

Nieuws Overig Overzicht