Van de bestuurstafel december 2022

De bestuursvergadering van december 2022 heeft plaatsgevonden. We hebben de belangrijkste bespreekpunten voor u op een rijtje gezet.

Boete KNVB-bekerwedstrijd VV Katwijk – DVS ’33

De vereniging heeft een schikkingsvoorstel ontvangen van de KNVB n.a.v. het vuurwerk wat ontstoken is voor en na de KNVB-bekerwedstrijd tegen DVS'33. Kosten van deze schikking zijn bijna € 2000,-. Met deze boete hebben we als vereniging wederom een aantekening in het grote boek en deze keer in een ander groot boek dan die van Sinterklaas alhoewel het wel vergelijkbaar is. Iets met; wie goed doet, goed ontmoet en wie stout is kost het geld.

Na de coronacrisis drijven we in een energiecrisis met allerlei verhoging van prijzen tot gevolg. Ook voor de VV Katwijk. We kunnen dan ook boetes zoals hierboven benoemd missen als kiespijn. Van die € 2000,- kunnen we veel betere, leukere zaken bekostigen.

We spreken dan ook hierbij diegene aan die bij de uit- en thuiswedstrijden van ons eerste elftal het vuurwerk, de fakkels en aanverwanten ter hand hebben genomen en verzoeken hen dringend en met klem om dit voortaan achterwege te laten of je moet een dikke portemonnee hebben en je club in de steek willen laten. Er wordt ons geen andere keus gelaten om bij een volgend incident de verantwoordelijke(n) ook inderdaad verantwoording te laten afleggen. Met andere woorden; de dan van toepassing zijnde boete te betalen en het incasseren van een complexverbod. De camera's staan op scherp, ook bij onze tegenstanders wanneer wij daar spelen! 

Laten we alsjeblieft verstandig zijn en ons houden aan bovenstaande oproep. Bij de derby's wordt het vuurwerk via de officiële kanalen gerealiseerd middels een aangevraagde vergunning.

Vrijwilligersavond

We kijken terug op een zeer geslaagde vrijwilligersavond met een goede opkomst! Het plein voor de kantine was omgetoverd tot een winterwonderland met vuurkorven, kerstbomen, een grote tent en de band The Beards die de kou trotseerden en zorgden voor een heerlijk sfeertje. Mede dankzij Slagerij Vooijs werd een heerlijk menu vanaf de barbecue bereidt en kon ieder genieten het heerlijke vlees, de muziek, de sfeer en de gezelligheid. Zonder vrijwilligers geen vrijwilligersavond – in meerdere opzichten!

Prijsverhogingen kantine

Door de prijsverhogingen van onze leveranciers ontkomen we er als vereniging niet aan om de prijzen van consumpties in onze horeca-verkooppunten te moeten verhogen. Over de exacte prijzen zullen we op kort termijn specifieker communiceren. Op dit moment zijn we één van de goedkoopste verenigingen voor wat betreft consumpties en contributie in de Duin- & Bollenstreek en het uitgangspunt is om dat ook te blijven.

Kampioenschappen

We zijn zeer trots dat we de afgelopen zaterdagen meerdere (jeugd)elftallen mochten huldigen als kampioen. Allereerst feliciteren we onze O23 die al ruim voor het einde van de eerste competitieperiode kampioen werd in de tweede divisie met een ruime voorsprong op de rest van de ranglijst. Na de winterstop komen zij uit in de eerste divisie, waarbij zij diverse teams van betaald voetbalorganisaties en topamateurclubs gaan treffen.

Daarnaast werden al onze drie heren 35+ teams kampioen in hun spelerscategorie en mochten we binnen de jeugd de JO17-1, de MO15-1, de JO14-1 en de JO9-2 feliciteren met hun behaalde winterkampioenschap!

Aandacht voor financiële zorgen

Op initiatief van de gemeente Katwijk heeft er een overleg plaatsgevonden met diverse organisaties die een signaleringsfunctie hebben voor mensen die het financieel lastig hebben of gaan krijgen. Mede door de stijgende energiekosten krijgen meer mensen moeite met het rondkomen met hun financiële middelen en deze mensen willen we met elkaar graag helpen, ondersteunen en verwijzen naar de juiste instanties voor hulp en zorg. Zo waren bij dit overleg schooldirecteuren, afvaardiging van de kerken, secretarissen van sportverenigingen, maar ook diverse hulporganisaties aanwezig.

De gemeente voorziet in informatie om te bezien waar u recht heeft op bepaalde regelingen en/of toeslagen en heeft deze op een website bijeen gebracht. Heeft u het financieel niet makkelijk of maakt u zich zorgen (om uzelf of iemand in uw omgeving), kijk dan eens op deze website: https://www.katwijk.nl/zorg-en-inkomen/wijkteam/geldzaken

Voor wat betreft de hulp in relatie tot onze vereniging voor het betalen van uw contributie kunt u terecht bij www.katwijk.nl/doemee of bij https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/zuid-holland/ Daarnaast zijn de dames van ledenadministratie bereikbaar voor afspraken om de contributie in termijnen te kunnen betalen via het mailadres ledenadministratie@vvkatwijk.nl

Laten we zorg hebben voor elkaar en naar elkaar omkijken om deze last gezamenlijk dragelijk te maken!

Nominatie sportploeg van het jaar

Voor de zevende keer worden de Katwijkse Sportverkiezingen georganiseerd. De jury heeft drie kandidaten genomineerd voor de titel ‘Sportploeg van het jaar’, te weten FC Rijnvogels, Basketbalvereniging Sportiff Grashoppers en VV Katwijk. Tijdens de Avond van de Sport op 27 januari 2023, georganiseerd door Stichting Sportpromotie Katwijk, wordt bepaald welke ploeg met deze prijs aan de haal gaat.

Ledenraad KNVB

Onze veiligheidscoördinator, Gertjan van den Oever, heeft zich beschikbaar gesteld voor de ledenraad van de KNVB als vertegenwoordiger voor de clubs uit onze regio. Ondanks het vele lobbywerk van diverse VV Katwijk leden is Gertjan helaas niet als kandidaat gekozen, maar tweede geworden bij deze verkiezing. De zittende vertegenwoordiger die zich herkiesbaar heeft gesteld is nogmaals verkozen voor een nieuw termijn. Wij zijn Gertjan zeer erkentelijk dat hij zich in deze verkiezing heeft gemengd, alsmede zijn acties om kennis te nemen van de diverse stukken die bij de ledenraad op het bordje liggen en danken hem voor zijn inzet in deze verkiezing!

Bekerwedstrijd SV Urk – VV Katwijk

Deze week vindt een overleg plaats tussen de beide clubs, afvaardiging vanuit de gemeente Urk en de plaatselijke politie. Zodra duidelijk is op welke wijze onze supporters welkom zijn in Urk zullen we daarover communiceren.

Nieuwjaarsreceptie

De nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden op zaterdag 7 januari 2023 van 15.00 tot en met 18.00 uur in de kantine van onze vereniging. U bent allen van harte welkom om met ons het glas te heffen op een mooi, nieuw en sportief jaar.

Rest ons nog om u vanaf deze plaats heel fijne kerstdagen en een mooie jaarwisseling toe te wensen!

Nieuws Overig Overzicht