Van de bestuurstafel april 2023

De bestuursvergadering van april 2023 heeft plaatsgevonden. We hebben de belangrijkste bespreekpunten voor u op een rijtje gezet.

Kunstgras

Bij een controle van de kunstgrasvelden door de gemeente Katwijk is geconstateerd dat er meer rubberen korrels dan voorheen buiten de velden te vinden zijn. Als vereniging hebben ook wij een zorgplicht om deze korrels zo veel als mogelijk is op de velden te laten. Onze terreincommissie zal hier de nodige werkzaamheden voor verrichten, maar we verzoeken langs deze weg ook onze spelers om de voetbalschoenen zo veel als mogelijk voor het verlaten van het veld uit te kloppen.

Verbetering veiligheid wedstrijden Katwijk 1

In het vorige voetbalseizoen hebben er rondom de amateurvoetbalwedstrijden bij de voetbalclubs binnen de gehele gemeente Katwijk meerdere impactvolle incidenten plaatsgevonden. Deze incidenten zijn aanleiding geweest voor de inzet van bestuurlijke bevoegdheden, waaronder een verbod op uitsupporters bij wedstrijden. Zowel de gemeente Katwijk, de politie als de vier voetbalclubs voelen de urgentie om maatregelen te treffen om daarmee meer grip te krijgen op de huidige situatie en incidenten te voorkomen. Hierbij is de afspraak tussen de aanwezige partners gemaakt dat zij structureel met elkaar zullen overleggen en een gezamenlijk doel/ visie zullen vaststellen. Het doel is de aanpak beter op elkaar af te stemmen en meer grip te krijgen op de veiligheidssituaties rondom voetbalwedstrijden bij de voetbalclubs. Ook is er een gedeelde behoefte aanwezig naar het uitvoeren van audit, waarin de veiligheid rondom de voetbalclubs wordt onderzocht. Deze audit zal daarmee inzicht geven in:

1. de samenwerking tussen de betrokken partners (gemeente, politie, openbaar ministerie en voetbalclubs)
2. eventuele veiligheidsrisico’s vanuit de fysieke inrichting van het sportcomplex en omliggende gebied
3. de uitvoering van veiligheidsmaatregelen tijdens de voetbalwedstrijd.

Onze vereniging heeft deze audit ondergaan tijdens de wedstrijd tussen VV Katwijk – Quick Boys en heeft de rapportage daarvan ontvangen. VV Katwijk ontving de complimenten voor de aanpak en de verrichte werkzaamheden voorafgaand aan de wedstrijd. Een aantal aanbevelingen rondom de veiligheid tijdens en na de wedstrijd wordt intern besproken en krijgt binnenkort een vervolg.

In aanvulling op bovenstaande heeft ook een bezoek bij de KNVB plaatsgevonden waarbij afvaardiging van de besturen van VV Katwijk en IJsselmeervogels en de burgemeesters van Katwijk en Spakenburg aanwezig waren. Op deze wijze hopen we dat genomen maatregelen Tweede Divisie breed doorgevoerd kunnen worden om de veiligheid te vergroten.

Daarnaast gaan de 5 Katwijkse voetbalclubs samen met de gemeente om de tafel om het sportconvenant wat een aantal jaren geleden is gerealiseerd te verbeteren en/of aan te passen aan de huidige situatie.

Verbetering complex

Op de achtergrond worden plannen gemaakt om de staantribune achter het doel van veld 1 te verbeteren. Het idee is om de huidige staantribune per sta-etage te verhogen en opnieuw te bestraten. Ook de gewonnen horecacontainer zal tijdens deze werkzaamheden de huidige minitine vervangen.

Daarnaast zal gekeken worden naar het hekwerk en de bebording rondom veld 1 om zonnodig hier verbeteringen in aan te brengen. Ook de eerder genoemde audit geeft een aantal aanbevelingen m.b.t. de omheining en het hekwerk. Ook deze nemen we in deze ronde mee.

Vervoer G-teams

Binnen onze G-teams is een vervoersprobleem ontstaan. Omdat de meeste spelers uit onze G-elftallen in een instelling wonen worden zij altijd naar uitwedstrijden in een personenbusje gereden. Het busje wat altijd voor hen ter beschikking gesteld was kan helaas niet meer gebruikt worden. Binnen de vereniging bezien we de opties om deze elftallen te voorzien in de vervoersbehoefte. Mocht iemand de gouden tip hiervoor hebben of een dergelijk busje willen sponsoren kan contact gelegd worden met Corleen Hoek via C.Hoek@vvkatwijk.nl

Aanvangstijdstip wedstrijden Katwijk 1

Het bestuur heeft de laatste weken via diverse wegen vragen gekregen over het aanvangstijdstip van de wedstrijden van Katwijk 1 welke op 15.30 uur afgesteld staat.

Als sinds de overgang van de Topklasse naar de Tweede Divisie speelt Katwijk 1 haar thuiswedstrijden op het tijdstip van 15.30 uur. De keuze van dit tijdstip is oorspronkelijk tot stand gekomen omdat de zondagclubs in de Tweede Divisie bij aanvang sterk vasthielden aan de mogelijkheid om hun thuiswedstrijden om 18.00 uur te spelen. Om hen ietwat tegemoet te komen en om de verschillen in aanvangstijden van de diverse wedstrijden gering te houden voor spelers en supporters is toen voor 15.30 uur gekozen.

Een andere reden voor dit tijdstip is dat we, met name bij thuiswedstrijden, wel eens spelers van de O23 toevoegen aan het eerste team. Aangezien dit team meestal rond 12.00 uur speelt is 15.30 uur dan een mooie opvolging. Ook als de O23 en het eerste elftal beiden thuis spelen is het veld niet eerder beschikbaar voor de warming up. Als laatste en wellicht de belangrijkste hebben we voor 15.30 uur gekozen op verzoek van het overgrote deel van onze spelende leden die door de keuze van dit tijdstip de thuiswedstrijden kunnen zien ook als ze zelf (hebben) moeten voetballen.

Na beraad blijven we ook volgend seizoen de aanvangstijd van 15.30 uur handhaven.

Sluitingstijd Kantine

Onlangs hebben we op onze website onlangs de sluitingstijden van de kantine nog eens gecommuniceerd:

  • Bij thuiswedstrijden van ons eerste elftal 20.30 uur
  • Bij uitwedstrijden 19.39 uur

Onze voorzitter heeft een loting gehouden wie hem als eerste kon vertellen waar het tijdstip van de uitwedstrijden vandaan kwam. Piet van der Plas heeft de beloofde taart ontvangen en deze gedeeld met de schoonmaak- en terreincommissie. Onze bar- en keukenvrijwilligers zijn over deze tijden ook geïnformeerd en voeren bovenstaande op verzoek van het bestuur uit. Gelieve dit allemaal te respecteren.

Sluiting sportpark

Doordat we de afgelopen maanden wederom veelvuldig geconfronteerd zijn met vernielingen op en rond onze velden (wat mede gepaard gaat met achterlaten van vuil) hebben we besloten om ons sportpark middels de hekken af te sluiten wanneer we niet geopend zijn.

We hebben afgesproken dat de laatste gebruiker/vrijwilliger die het sportpark verlaat de hekken afsluit. Daarnaast hebben we een aantal leden beschikbaar gevonden om regelmatig ons complex te controleren op hangjeugd en vuil. Ook zij zullen, indien zij toch nog een open hek aantreffen deze afsluiten. Op deze weliswaar minder vriendelijke manier hopen en verwachten wij dat de vernielingen en vervuiling van ons complex drastisch verminderd.

Nieuws Overig Overzicht