Van de bestuurstafel zomer-editie 2023

De vergaderingen van het bestuur in de zomerstopperiode vatten we in deze ‘van de bestuurstafel’ voor u samen.

Scheidsrechterscommissie

Marco Guijt heeft de voorzittersrol overgenomen van Marcel Blankensteijn. De taken zoals Marcel deze verrichte zijn nu opgesplitst, de scheidsrechterscommissie is verantwoordelijk voor de werving, het opleiden en begeleiden van de scheidsrechters en Gerco Guijt zal in samenwerking met Bernard Moses de wedstrijdplanning overnemen. Wij wensen allen veel succes en plezier in deze nieuwe rol!

Jubilarissen

Het bestuur heeft van meerdere leden de opmerking gekregen dat er een groot gat zit tussen 70 en 80 jaar lidmaatschap. Het is daarnaast natuurlijk sowieso al bijzonder dat iemand het 70-jarig lidmaatschap haalt en elk jaar die daar bovenop komt is een mijlpaal. Gevraagd is of het 75-jarig lidmaatschap toegevoegd kan worden aan de huidige jubileumjaren die we hanteren. In het verlengde hiervan is aangegeven dat de start van het jubilarisschap (vanaf 25 jaar ook groot is). Besloten is om het 15- en 75 jaar lidmaatschap toe te voegen aan de huidige jubliarislijsten. Deze twee nieuwe jubileumjaren zullen vanaf de huldiging van begin 2024 (waar we de jubilarissen van heel 2023 huldigen) meegenomen worden.

Contributie

In een separaat schrijven hebben we onze leden geïnformeerd over de contributieverhoging.

Ledengroei

De teams van onze spelende leden zijn gevuld voor aankomend seizoen en ook het aantal niet spelende leden laat een groei zien. Vooral in de jeugd hebben we meer teams kunnen formeren dan vorig jaar, de O13 teams laat de grootste groei zien. Iets om trots op te zijn!

Gedrag en respect

André de Best, de huidige voorzitter van onze commissie gedrag & respect, heeft aangegeven zijn stokje na een termijn van 7 jaren te willen overdragen. Binnen het bestuur beraden we ons op welke wijze we deze commissie vorm willen geven en daarbij verkennen we ook de ervaringen en de mogelijkheden met vergelijkbare clubs in onze nabije omgeving. Mocht u ideeën hebben in welke vorm dit gegoten kan worden of hier persoonlijk een bijdrage aan te willen leveren, horen we dat graag. Onze secretaris, Angela Langeveld, is hiervoor binnen het bestuur het aanspreekpunt.

Kartonnen koffiebekers

Vanaf 1 januari 2024 mogen er, in principe, geen kartonnen en plastic koffiebekers meer gebruikt worden voor consumptie ter plaatse in o.a. sportkantines. Dit heeft voornamelijk te maken met het terugdringen van de hoeveelheid wegwerpplastic in de natuur. Ook de kartonnen koffiebeker heeft namelijk een dunne coating van plastic. Herbruikbaar servies wordt vanaf 1 januari 2024 het uitgangspunt. Ook binnen de horeca zullen de nodige veranderingen plaatsvinden voor consumptie ter plaatse. Zo wordt het vanaf 1 juli 2023 aanbevolen om een extra bedrag in rekening te brengen voor wegwerpbekers. Binnen onze vereniging beraden we ons op welke mogelijkheden we hiertoe zullen toepassen. In de bijlage bij deze ‘van de bestuurstafel’ vindt u meer (verduidelijkende) achtergrondinformatie op dit thema, welke wij ontvingen van Miko, onze koffieleverancier.

Wedstrijdsecretarissen Katwijk 1, Katwijk 2 en O23-teams

Theo van Leeuwen en Leen de Vreugd, de huidige wedstrijdsecretarissen van bovengenoemde teams, hebben aangegeven wegens gezinssituaties onvoldoende tijd te kunnen steken in deze vrijwilligerstaak. Zij zouden binnenkort graag het stokje over willen geven aan een nieuwe, enthousiaste persoon/personen die het leuk vinden bij deze teams betrokken te zijn.

In grote lijnen; Leen en Theo verzorgen momenteel de oefenwedstrijden van deze teams en organiseren hiervoor de arbitrage. Ook fungeren zij als aanspreekpunt voor potentiële nieuwe leden voor deze teams die zich bij onze vereniging melden en stemmen hiervoor af met onze technische commissie. Geïnteresseerden voor deze taak mogen zich melden bij Angela Langeveld, secretaris. Leen en Theo zijn voor alle verdiepende vragen uiteraard bereid een toelichting te geven op hun huidige werkzaamheden en zullen ook zelf actief op zoek gaan naar opvolging.

Naamsponsor en wedstrijdprogramma Katwijk 1

Zoals wellicht al is opgevallen heeft de Tweede Divisie een nieuwe naamgevende sponsor gekregen, te weten Betnation Divisie. Deze naam wordt in alle communicatie gebruikt vanaf aankomend seizoen en ook als mouwbadge sponsor op alle shirts van de Tweede Divisie gepositioneerd.

Daarnaast heeft de KNVB het wedstrijdprogramma voor de Betnation Divisie kenbaar gemaakt aan alle clubs en deze is gepubliceerd. Een aantal verenigingen heeft hier vragen over gesteld en/of wijzigingsvoorstellen ingediend. De KNVB beoordeeld op dit moment deze vragen en stelt daarna het schema definitief vast. Zodra deze ontvangen is zullen we op onze website het huidige programma-overzicht wat gepubliceerd is aanvullen met deze informatie.

De wedstrijd VV Katwijk – VV Noordwijk welke op 2 september aanstaande ingepland staat heeft wel alvast als aanvangstijdstip 14.00 uur gekregen. Dit in verband met het 3de VV Katwijk gala welke deze avond plaatsvindt in Grand Hotel Huis ter Duin.

Hekwerk

Er wordt momenteel een nieuw hekwerk rondom veld 1 geplaatst. Aan dit hekwerk zullen aan de onderkant ook de zogenaamde ‘stoppers’ bevestigd worden die dienen te voorkomen dat de rubbergranulaatkorrels van het kunstgras op de bestrating terecht komen. Uiteraard wordt er georganiseerd dat onze mindervalide supporters vanaf deze plek ook de wedstrijden op veld 1 goed kunnen bezichtigen.

Projecten

Als bestuur staan we aan de vooravond van een aantal grote en minder grote projecten. Denk hierbij aan het vernieuwen van het terras, het plaatsen van de gewonnen container (minitine), de aanpak van de overdekte staantribune achter het doel en zo nog een aantal. We gaan in overleg met onze leden, supportersvereniging, KWN, beheerstichting en stichting topvoetbal VV Katwijk bezien wat prioriteit heeft en wat we gezamenlijk aan kunnen pakken inclusief een gedegen financiële planning die daarbij hoort.

Nieuws Overig Overzicht