Meldingsformulier Gedrag & Respect

Heeft u een klacht of conflict? Of wilt u een incident melden aan de commissie Gedrag & Respect? Dat kan via het speciale meldingsformulier.

U kunt het meldingsformulier hieronder digitaal invullen of downloaden. In het laatste geval kunt u het vervolgens op uw PC invullen, opslaan en mailen naar gedragenrespect@vvkatwijk.nl.

Dit formulier is alleen bedoeld voor het invullen, melden van een klacht, incident, conflict

NAW-gegevens
Naam
Straat & huisnr.
Postcode & woonplaats
Telefoon
E-mail
Algemene gegevens
Ingezonden door:
Datum:
Heeft u een functie binnen de vereniging?
Zo ja, welke?
Bent u een ouder / verzorger van de betrokken speler / speelster?
Zo ja, wat is de naam en geboortedatum geboortedatum van uw kind / speler?
Zo nee, wat is uw relatie met degene die het betreft?
In welk team speelt uw (het) kind - speler?
Gegevens klacht-conflict-incident
Datum klacht-conflict-incident
Bij klacht, conflict, incident betrokken leden (naam+ functie) en /of getuigen
Korte omschrijving van de klacht c.q. het conflict - incident:
Wat was uw rol/aandeel bij de klacht c.q. het conflict - incident?
Wat heeft u gedaan om de klacht c.q. het conflict - incident te voorkomen of om op te lossen?
captcha img
Vul de code in *

 

Downloads:

Gedrag Overzicht