Van de bestuurstafel (juni)

De bestuursvergadering van de maand juni heeft plaatsgevonden. We hebben de belangrijkste punten weer op een rij gezet.

Terugblik seizoen 2023-2024

We kijken terug op een geslaagd voetbalseizoen! Ons eerste elftal eindigde ook dit seizoen weer in de top van de tweede divisie, weliswaar een andere positie dan voorgaande jaren, maar gezien de diverse wisselingen en benodigde aanpassingen een prima prestatie. Onze jeugdteams maakte onze ambities meer dan waar. Zo werden de JO8-1, JO8-4, MO10-1, JO11-1, JO11-2, JO11-3, JO11-4, MO13-2, JO13-2, JO13-3, JO13-4, JO16-1, MO17-1 en de JO17-1 kampioen! Echter onze senioren deden flink mee in de feestvreugde; de O23-2, G2 en de 35+-3 werden kampioen. De O23-1 behaalde zelfs het kampioenschap in de landelijke O23 bekerfinale.

Dit seizoen had ook een schaduwzijde; we hebben meerdere, hoge boetes vanuit de KNVB ontvangen door het afsteken van vuurwerk, fakkels en rookpotten bij zowel thuis- als uitwedstrijden en ook misdragingen van toeschouwers die meenden het veld op moeten te komen zijn ons zwaar aangerekend. De acties, straffen en maatregelen die naar aanleiding hiervan zijn opgesteld zijn expliciet genomen om dit in het komende seizoen te voorkomen.  We zijn ervan overtuigd dat door deze maatregelen en het gezamenlijk optreden van bestuur en alle leden we deze situaties kunnen uitbannen en we deze periode achter ons kunnen laten.

De toernooien van dit jaar en de familiedagen zijn ook erg druk bezocht en zeer gezellig geweest. Daarnaast hebben we ook voor meerdere vrijwilligersfuncties opvolging weten te vinden, waaronder de opvolging van Wim Berkheij en Nel Imthorn als busbegeleiders en het aantrekken van Selmo Kurbegovic als techniektrainer voor de jeugd.

We mochten tevens een aantal heugelijke momenten vieren op onze vereniging; de KNVB-onderscheidingen voor Wim Freke en Cor Koemans, maar ook bereikten we onder aanvoering van Heleen Smit een enorme opbrengst voor de strijd tegen de Katwijkse ziekte en niet te vergeten, we haalden een mooie bedrag op bij de grote clubactie.

Scheidsrechters

Vanwege het (landelijk) tekort aan scheidsrechters is besloten dat vanaf volgend seizoen elk team vanaf de O15 en hoger twee keer per jaar een wedstrijd toebedeeld krijgt om door een speler te laten fluiten. Zij krijgen een wedstrijd in een lagere categorie toegewezen om de last op het rooster van de wedstrijden iets weg te nemen. Als elk team 2 wedstrijden per seizoen voor haar rekening neemt komen we met elkaar al een heel eind! Uiteraard worden deze spelers daarin begeleidt en krijgen ze de juiste aanwijzingen om deze taak vol vertrouwen te kunnen volbrengen. Als een team meer dan 2 scheidrechters wil leveren mag dat uiteraard. Daarnaast blijft de scheidsrechterscommissie werven in de hoop de groep verenigingsscheidsrechters te kunnen uitbreiden.

Incident familiedagen

Tijdens de familiedagen heeft zich een incident voorgedaan welke door de vereniging en de politie middels camerabeelden wordt onderzocht. We benoemen dit onderwerp specifiek in deze ‘van de bestuurstafel’, omdat wij van mening zijn dat de veiligheid, ook buiten de wedstrijddagen om, gegarandeerd moet zijn op ons sportpark. Vanuit de vereniging zal hier actie op ondernomen worden.

Kledingsponsors

Op de laatste speeldag van de competitie hebben we met een aantal sponsoren contracten getekend die een relatie hebben met de wedstrijdkleding voor onze teams. Zo hebben we een overeenkomst gesloten (of verlengd) met:

  • Robey en voetbalshop.nl, wedstrijdkleding geheel VV Katwijk
  • Ouwehand Bouw, wedstrijdkleding alle jeugdteams
  • Van den Bosch schilderwerken, kleding O23-1
  • Rederij Cornelis Vrolijk, kleding Katwijk 2

Ook Floral Trade Group, P. van der Niet en Wristler verbinden zich aan ons kledingprogramma. Zij tekenen de overeenkomst bij de start van het nieuwe seizoen. 

Wij danken deze sponsoren zeer hartelijk voor deze samenwerking!

Bezoek gemeenteraad

Op de laatste speeldag van dit jaar heeft een afvaardiging van de gemeenteraad van Katwijk een bezoek gebracht aan ons sportcomplex. Zij bezochten eerder ook een wedstrijddag bij Rijnsburgse Boys en Quick Boys en doen dat om zich te laten informeren over de maatregelen die voetbalverenigingen nemen bij risicowedstrijden, maar ook om te zien wat een vereniging op touw zet op zaterdagen om in alle faciliteiten te voorzien om een wedstrijddag goed draaiende te houden. Wij hebben een rondleiding op ons complex verzorgd, zijn met hen in gesprek geraakt en zij hebben de wedstrijd tegen HHC Hardenberg bijgewoond. De gemeenteraad was onder de indruk van de wereld achter de schermen en vooral de betrokkenheid en gedrevenheid van onze grote groep vrijwilligers.

Schoonmaakdag 29 juni aanstaande

Op zaterdag 29 juni 2024 organiseren wij een grote schoonmaakdag bij VV Katwijk. Vanaf 9.00 uur gaan we aan de slag op deze zaterdag. Komt u ook helpen?

We hebben uiteraard veel handen nodig om zowel grote als kleine schoonmaak - en opruimklussen aan te pakken. En maakt u zich geen zorgen over de lunch, deze wordt door ons verzorgd. U kunt ons helpen met het schoonmaken van o.a. de keuken, de kantine, de Stars, de snackcorner en andere ruimtes. Uw hulp, al is het maar een uurtje, is van onschatbare waarde en zal bijdragen aan een schone en opgeruimde vereniging! Naast dat het erg gezellig is dit samen op te pakken, maken vele handen in deze ook licht werk.

Aanmelden kan via deze link. Samen zorgen we voor een schoon en opgeruimd complex bij VV Katwijk en zijn we startklaar voor het volgende seizoen!

Historische avond

In samenwerking met de commissie historie VV Katwijk hebben Leo en René Schrama een boek gemaakt over de beginjaren van VV Katwijk. Hierin wordt teruggeblikt op de oorsprong van de vereniging, de moeilijke beginjaren, maar ook over de locaties waar de vereniging heeft gezeten en over de rol van vrijwilligers, het VV Katwijk DNA en de ups en downs die de vereniging door heeft gemaakt. Een prachtig exemplaar!

Het bestuur heeft besloten alle leden die 50 jaar of langer lid zijn van onze vereniging dit boek te schenken. U krijgt deze binnenkort op uw huisadres bezorgd. Indien u tot deze doelgroep behoort en het boek zelf al besteld heeft, dan wordt deze bestelling in overleg met de commissie historie VV Katwijk geannuleerd, zodat u geen dubbel exemplaar ontvangt.

Andere geïnteresseerden kunnen het boek bestellen bij Jaap Haasnoot via 06-22624839.

Via deze link is het boek ook online inzichtelijk gemaakt.

Contributies seizoen 2024-2025

In de eerste helft van juli worden de facturen voor de contributies voor het aankomende seizoen verstuurd. De contributies zijn ten opzichte van vorig seizoen gelijk gebleven. Zorg ervoor dat uw mailadres juist in de ledenadministratie staat, zodat de factuur u tijdig bereikt. Mocht u eind juli nog geen factuur hebben ontvangen, vragen we u contact te leggen met de ledenadministratie via ledenadministratie@vvkatwijk.nl

Wij realiseren ons dat het betalen van de contributie voor een aantal van u een flinke uitgave is. U mag uw contributie ook in termijnen betalen. Stuurt u ook hiervoor een mailbericht aan ledenadministratie@vvkatwijk.nl

Ook zijn er voor ouders mogelijkheden bij het jeugdfonds sport & cultuur om de contributie vergoed te krijgen. Hoe u hier aanspraak op kunt maken vindt u via deze link.  

Indien u bij Zorg & Zekerheid aanvullend verzekerd bent (AV-GeZZin of AV-Totaal) kunt u voor kinderen tot 18 jaar ook een vergoeding van € 50,- krijgen op de sportcontributie. Informatie hierover vindt u via deze link.

En als laatste; ook de Rabobank heeft een actie gelanceerd voor vergoeding van sportcontributie voor jongeren tussen de 10 en de 20 jaar. U kunt hierbij eenmalig € 125,- terugkrijgen op de contributie. Informatie hierover vindt u hier: https://www.rabobank.nl/particulieren/sportactie

Veiligheid tribune

Na meldingen van (bijna) valpartijen op de tribune wordt bekeken welke maatregelen we kunnen treffen om de te belopen gedeeltes van de tribune veiliger te maken.  

Nieuws Overig Overzicht