Van de bestuurstafel (oktober)

Op een voor ons ongebruikelijke avond, afgelopen dinsdag, vond de maandelijks terugkerende bestuursvergadering plaats. Wat nu volgt is een impressie van wat er die avond besproken is.

Zoals elke vergadering begint het voor de secretaris met het samenstellen van de agenda. Die begint met de uitnodiging, dan naar de ingekomen stukken, gevolgd door de actielijst en afgesloten wordt met de lopende zaken en rondvraag.

Tot aan de actielijst niets bijzonders; een goede buur die ons er op attendeert dat er na de bekerwedstrijd tegen Quick Boys nogal wat zwerfvuil is achtergebleven in de waterpartijen, bermen en op de straat. Een volgende keer eens om ons heen kijken en terug meenemen, op ons complex zijn er meer dan voldoende bakken waarin we het vuil kwijt kunnen. 

Punt 1 op de actielijst is het financieel overzicht, nog maar nauwelijks bezig in het nieuwe seizoen zien we dat het innen van de contributies voorspoedig verloopt, omzet kantine volgens verwachting. Constatering is dat door verhogingen van de inkoopprijzen onze marges afnemen. Op de aanstaande algemene ledenvergadering zal aan dit punt aandacht geschonken gaan worden.

De Algemene ledenvergadering staat, zoals op de website vermeld, gepland voor vrijdag 15 november 2019, we zien jullie daar graag verschijnen. De uitnodiging hiervoor volgt binnenkort.

We vervolgden met een korte terugblik en evaluatie rondom de twee wedstrijden tegen Quick Boys, wat een werk is er verzet door al onze vrijwilligers en (bestuur)leden om deze wedstrijden op een geweldige manier tot een feest te maken. De competitiewedstrijd viel enigszins tegen, we hadden op meer dan 1 puntje gehoopt. 3 dagen later op Nieuw Zuid de bekerwedstrijd, was al een feest om er met de bus heen te gaan, zo een 700 supporters hadden zich hiervoor ingeschreven. Over de boulevard onder begeleiding van politie naar een uitwedstrijd, dat had wel wat. Razend spannende wedstrijd waarin wij aan het langste eind trokken en door bekeren volgende wedstrijd 29 oktober tegen Flevo Boys in Emmeloord.

Klachten kwamen er over de verlichting op veld 3 tijdens trainingen, de lichtopbrengst van de lampen lijkt onvoldoende, op zo kort mogelijke termijn zal hier onderzoek naar worden gedaan. In de tussentijd zal de optie “wedstrijdverlichting” gebruikt worden.

Geconstateerd is dat er behoefte is aan iemand, dit kunnen er uiteraard ook meerdere zijn, die tijdens trainingsdagen er zorg voor draagt/dragen dat direct na de laatste training en het opruimen van de trainingsmaterialen de veldverlichting wordt uitgezet. Daarnaast ook het afsluiten van het kleedkamergebouw en de kantine.

Samen met Welzijnskwartier, KNVB en de jeugdcommissie zijn wij bezig om de integratie van  vergunninghouders, of de kinderen van, binnen de vereniging zo soepel mogelijk te laten verlopen. We zijn op zoek naar ondersteuning van andere commissies om hierin te participeren.

We hopen dat we op de komende ALV een presentatie kunnen geven van de beoogde verbouwingsplannen van de kantine, het doel is om hiermee direct na afloop van de competitie te beginnen.

Op korte termijn zal er een toegangscontrole systeem worden ingevoerd waarbij clubcards automatisch worden gescand, apparatuur hiervoor zal geplaatst worden bij de toegang veld 1, kantine naar terras en uitgang stars.

Het bestuur is blij om te melden dat het overgrote deel van de jeugdtrainers, begeleiders, scheidsrechters, jeugdbestuur en bestuur in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag, dit zal nu verder worden gedaan voor vrijwilligers die in de kantine en overige uitgiftepunten werken.

Binnenkort wordt ons een plan van aanpak aangereikt waarin er aanbevelingen worden gedaan m.b.t. het verminderen van ons energiegebruik en een onderhoudsschema voor de apparatuur die wij op ons complex hebben.

We hebben opnieuw laten onderzoeken wat we kunnen doen om de geluidskwaliteit rond veld 1 tijdens wedstrijden te verbeteren, we hebben hiervoor een offerte ontvangen die voor ons op dit moment niet haalbaar is, voorlopig zullen we dus moeten roeien met de riemen die we hebben.

Onderzocht wordt of we het voetbalaanbod op de club kunnen uitbreiden, gedacht wordt om het wandelvoetbal een plekje binnen de club te geven ook wordt ernaar gekeken of we het 7 tegen 7 een meer officieel etiket kunnen meegeven. Voor beide geldt dat we in de gaten blijven houden wat de KNVB hierin voor stappen neemt. 

Verder valt te vermelden dat eind oktober veld 3, 1 weekend niet beschikbaar is, en dit vanwege het vervangen van het kunstgras. De exacte datum wordt, zodra bekend, gecommuniceerd.

Van het vrijwilligersfront zijn er nog steeds mensen nodig voor bijvoorbeeld kantine, schoonmaak, jeugdafdeling en ledenadministratie. Advertenties hebben jullie vast al langs zien komen, schroom niet en meld je aan bij Angeline van Duijn.

Bestuur VV Katwijk

Nieuws Overig Overzicht