VLK Recycling blijft nog drie jaar sponsor bij VV Katwijk

Het afvalverwerkingsbedrijf VLK Recycling blijft als sponsor bij VV Katwijk.

De komende drie jaar maakt het Katwijkse bedrijf deel uit van de businessclub. De naam VLK zal nu ook te zien zijn op de LED-boarding tijdens de wedstrijden van het eerste op het hoofdveld.

Raymond Boting sloot de deal namens VLK. Hij wil vooral benadrukken dat de zestig werknemers in het bedrijf in Klei Oost bezig zijn met recyclen. ,,Dat willen we met deze overeenkomst naar buiten uitstralen. Vroeger werd alles op een berg gegooid, maar dat is niet meer zo. Afval is tegenwoordig een grondstof. We hebben nu sorteerlijnen op ons bedrijf en zorgen er daarmee voor dat alles wordt gescheiden. Daarmee wordt het weer hergebruikt. En wordt het ook bijvoorbeeld ingezet voor duurzame energie.’’

Dat laatste is van groot belang, vindt Boting. In deze tijd van grote veranderingen in klimaat, de toenemende schaarste van grondstoffen tegenover een groeiende vraag naar energie en een stijging in bevolkingsgroei, ziet VLK het als haar taak om optimaal bij te dragen aan het realiseren van de ‘circulaire economie’.

In de circulaire economie zijn de productie, consumptie en afval aan elkaar verbonden, zodat zo min mogelijk grond-, bouw- en brandstoffen verloren gaan. De dienstverlening van VLK betekent daarom een dagelijkse, toegevoegde waarde voor klanten, milieu en samenleving.

Website: vlk.nl

Nieuws Businessclub Overzicht