Van de bestuurstafel (november)

Vorige week heeft er op 26 november een bestuursvergadering plaatsgevonden. De inhoud van dit overleg vatten we voor u in hoofdlijnen samen;

De KNVB heeft de besturen van de Tweede- en Derde divisie en de hoofdklasse drie opties voorgelegd om de competitie na de coronaperiode te kunnen hervatten. De clubs konden hun voorkeur kenbaar maken bij de KNVB en deze neemt alle ontvangen voorkeuren mee in hun overweging om tot een beslissing te komen. VV Katwijk heeft gekozen voor de zogeheten ‘optie 3’ waarin de KNVB de huidige teams binnen de Tweede divisie verdeeld over 2 poule’s, ingedeeld op geografische ligging. Deze 2 poules van elk 9 teams spelen dan uit en thuis tegen elke club uit de poule en aan het eind van deze competitie spelen de nummers 1 van poule A en poule B de kampioenswedstrijd tegen elkaar. Dit geldt eveneens voor de nummers 8 en 9 uit elke poule die kruislings voor degradatie zullen spelen. De uiteindelijke beslissing welke doorgevoerd zal worden wordt momenteel afgewacht. Het besluit van de KNVB wordt in de eerste helft van december verwacht.

De nieuwe samenstelling van ons bestuur welke in oktober jl. vorm heeft gekregen neemt ook een aantal wisselingen van verantwoordelijke portefeuilles met zich mee. Deze zijn inmiddels tussen de bestuursleden verdeeld. Om het overzicht nog completer te maken willen we ook per onderliggende commissie een vast aanspreekpunt aanmerken. We hopen dit overzicht in de laatste vergadering van dit jaar gezamenlijk vast te kunnen stellen en te kunnen communiceren.

In de maand januari hebben we vanuit de historie altijd 2 geijkte momenten gepland staan; de nieuwjaarsreceptie en de vrijwilligersavond. De huidige coronamaatregelen staan het niet toe dat we de nieuwjaarsreceptie kunnen organiseren zoals we dat gewend zijn. Deze zal voor januari 2021 helaas komen te vervallen. De vrijwilligersavond is in principe niet gebonden aan de maand januari. We zullen deze avond uitstellen naar een moment later in het seizoen, wanneer de maatregelen dat weer toelaten.

We hebben diverse signalen gekregen van het enorm aantal gestalde fietsen voor het toegangshek bij veld 6. De spelers is reeds meerdere malen verzocht hun fiets te stallen in de daarvoor bestemde fietsenrekken bij de hoofdingang, maar we merken nog geen verbeterend resultaat. Belangrijkste reden voor het verzoek om ‘gewoon’ in de fietsenrekken de fietsen te stallen is dat de fietsen de toegang voor de hulpdiensten belemmeren. We zullen een afrastering gaan plaatsen waardoor het stallen van de fietsen bij het hek van veld 6 niet meer mogelijk is. Ook langs deze weg het verzoek  aan (de ouders van) onze spelers om de fietsen te stallen in de daarvoor bestemde rekken!

Vanuit de club worden diverse (online) acties georganiseerd om de binding met onze leden te behouden en daarnaast wat inkomsten voor de vereniging te genereren. De online bingo van afgelopen vrijdag is een enorm succes gebleken en ook de kerstbomenverkoop levert op wat we daarvan gehoopt hadden. Een pluim vanaf deze zijde voor de vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt! Houdt onze website en de social media kanalen goed in de gaten, er liggen nog meer activiteiten in het verschiet!

Nieuws Overig Overzicht