Van de bestuurstafel | September 2021

De bestuursvergadering van september heeft plaatsgevonden. We hebben de belangrijkste punten op een rijtje gezet.

Coronamaatregelen

De maatregelen die de rijksoverheid dinsdagavond 14 september jl. heeft afgekondigd voor de periode vanaf 25 september a.s. geven aan dat we ook vanaf die datum niet over hoeven te gaan tot het controleren van de coronacheckapp of test- en vaccinatiebewijzen voor bezoekers van de wedstrijden van ons eerste elftal. Ook de 1,5 meter maatregel op ons sportpark verdwijnt voor onze toeschouwers. Een verruiming van de maatregelen waar we blij mee zijn!

Wel zijn er maatregelen afgekondigd voor bezoekers van sportkantines, aangezien de rijksoverheid deze schaart onder ‘de horeca’. We zijn, samen met de bestuurders van de KNVB, van mening dat handhaving van deze regelgeving ondoenlijk is. De KNVB gaat hierover in gesprek met het kabinet en de uitkomsten hiervan wachten wij geduldig af.

Algemene ledenvergadering 2021

De online uitnodigingen voor de ALV, welke op donderdag 23 september 2021 om 20.00 uur gehouden zal worden (vanaf 19.30 uur inloop) zijn verzonden aan de bij de vereniging bekende e-mailadressen van onze leden van 18 jaar en ouder. De leden van wie het mailadres niet bekend is zullen we deze week de agenda per post toezenden. Indien u aanstaande zaterdag nog geen uitnodiging in uw e-mail hebt gekregen (checkt u alstublieft ook even de spamfolder) of de stukken per post heeft ontvangen, kunt u dit kenbaar maken bij Angela Langeveld, secretaris. Haar contactgegevens staan op onze website.

Jeugdraad

Het bestuur is akkoord gegaan met het instellen van een jeugdraad. We zijn van mening dat het voor onze vereniging waardevol kan zijn om in gesprek te zijn met de jeugd van de VV Katwijk. Door jongeren mee te laten praten en te denken, weet je als bestuur (nog) beter wat er speelt. Door niet langer over, maar met de jeugd te praten, kom je erachter wat zij belangrijk vinden, zorg je voor verbinding tussen jeugdspelers en het bestuur en kun je input meenemen in het vormen van (jeugd)beleid. Een jeugdraad oprichten kan een krachtig middel zijn om de binding met de jeugdleden te vergroten, de sfeer op de club te verbeteren en leden te behouden voor de vereniging, als voetballer en/of vrijwilliger.

Taakie

Eind augustus hebben alle (ouders van onze) leden een mail gehad waarin de tool Taakie geïntroduceerd is. Middels het deelnemen aan deze korte vragenlijst ontvingen we een profiel van onze leden en/of hun ouders welke we op een later moment kunnen koppelen aan een activiteit waarvoor we vrijwilligers nodig hebben voor onze vereniging. Velen hebben deze vragenlijst al ingevuld, mocht u dat nog niet gedaan hebben ontvangen wij deze nog graag! 

Scheidsrechters

Een aantal spelende leden en trainers heeft zich uitgelaten over het feit dat veel teams de afgelopen weken geen scheidsrechter toebedeeld hebben gekregen. Landelijk is er een tekort aan scheidsrechters, omdat vanwege de coronapandemie de opleidingen stil hebben gelegen, maar ook onze vereniging heeft te maken met onderbezetting in deze commissie. Vanuit een aantal functionarissen en spelers zijn ideeën geopperd om deze groep vrijwilligers te vergroten. Deze zullen op kort termijn met de scheidsrechterscommissie besproken worden. 

Heeft u interesse in het fluiten van wedstrijden, zou u hiervoor opgeleid willen worden of heeft u hier vragen over? Heren, dames, jongens & meisjes zijn hiervoor van harte welkom! De heren van onze scheidsrechterscommissie staan u graag te woord en helpen u graag op weg! Zij zijn bereikbaar via scheidsrechters@vvkatwijk.nl

 

Nieuws Overig Overzicht