Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Voetbalvereniging Katwijk, gevestigd te De Krom 57, 2221 KK, Katwijk ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40445955 hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan ledenadministratie@vvkatwijk.nl.

Persoonsgegevens

De ledenadministratie van de Vereniging verzamelt persoonsgegevens van leden. Leden die opgenomen zijn in de ledenadministratie kunnen via het opgegeven e-mailadres digitale berichten ontvangen vanuit de Vereniging.

Leden kunnen via het persoonlijke account op de website voorkeuren aangeven op welke manier de Vereniging omgaat met zijn of haar persoonsgegevens. Na het inloggen kunnen leden via de pagina 'persoonlijke gegevens' de privacy instellingen wijzigen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. De Vereniging heeft met een aantal externe partijen een verwerkersovereenkomst. In een verwerkersovereenkomst regelt de Vereniging dat een derde partij zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens.

De Vereniging heeft met de volgende partijen een verwerkersovereenkomst:

  • AllUnited – Bij dit bedrijf is het ledenadministratiepakket en de website ondergebracht
  • ClubCollect – Dit bedrijf regelt de contributie-inning voor de Vereniging
  • Sportlink / KNVB – De persoonsgegevens van alle spelende leden en bondsofficials worden door de Vereniging aan Sportlink / KNVB verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Fotografie

Bij VV Katwijk zijn verschillende (huis)fotografen actief. Iedereen die de toegangspoorten van sportpark De Krom passeert geeft daarmee automatisch toestemming dat er foto’s van die persoon gemaakt mogen worden. Indien bezoekers van het sportpark om welke reden dan ook niet gefotografeerd willen worden dienen zij dit direct kenbaar te maken bij de desbetreffende fotograaf. Foto’s van de (huis)fotografen worden door VV Katwijk gebruikt voor PR-doeleinden. Mocht je ongewenst op een foto staan? Maak dit dan via e-mail kenbaar via pr@vvkatwijk.nl.  

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de ledenadministratie via ledenadministratie@vvkatwijk.nl.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.