Van de bestuurstafel (oktober 2021)

De bestuursvergadering van oktober heeft plaatsgevonden. We hebben de belangrijkste punten op een rijtje gezet.

Algemene ledenvergadering 2021

De ALV welke op donderdag 23 september 2021 heeft plaatsgevonden is geëvalueerd. De hybride vorm (online en fysieke aanwezigheid) is goed bevallen. Het conceptverslag en de jaarverslagen van de diverse commissies wordt deze week aan alle leden toegezonden.

Alcoholgebruik onder minderjarigen

Er zijn zorgen geuit bij het bestuur over alcoholgebruik in onze kantine door minderjarigen. In overleg met de commissie gedrag & respect is gesproken over de wijze waarop we hier aandacht aan kunnen besteden om dit te voorkomen. Eerder deze week hebben alle leden hierover een mailbericht van de voorzitter ontvangen.

Veldverlichting

De afgelopen maand is de verlichting op veld 1, 3, 5 en 6 vervangen door LED-verlichting. De afstelling van een aantal lampen wordt nog bijgesteld aan de hand van de ervaringen met trainingen op de velden, maar een eerste stap richting duurzaamheid en energiezuinig is gezet!

Signaal sfeer kantine

Vanuit diverse geledingen van onze vereniging is het verzoek gekomen om nog meer gezelligheid te creëren in de kantine. Daarnaast heeft het bestuur ook vragen gekregen of het niet ‘een tandje minder’ kan. We willen uiteraard onze kantine zo aantrekkelijk mogelijk maken, maar ook rekening houden met het brede scala aan wensen die onze leden/bezoekers hebben. We hebben besloten om op regelmatige basis live muziek aan te bieden bij thuiswedstrijden, maar hier wel de nodige variatie in aan te brengen, zodat een ieder aan zijn/haar trekken komt. We zullen de DJ dus afwisselen met een bandje en/of een zanger/zangeres. Een programma hiervoor wordt opgemaakt.

Voor wat de feesten in de kantine betreft werden we de afgelopen periode vooral beperkt door de coronamaatregelen die hiermee samenhangen. Ook de komende periode geldt voor deze categorie activiteiten dat de corona check app of een testbewijs noodzakelijk is. Achter de schermen wordt gekeken naar wat er aangeboden kan worden, zodra hierover nieuws te melden is zal dit via de website gecommuniceerd worden.

Scheidsrechterscommissie

Binnen de scheidsrechterscommissie heeft een wijziging plaatsgevonden. Dirk Meijvogel heeft deze commissie verlaten, maar blijft gelukkig wel wedstrijden fluiten. Marcel Blankensteijn is het nieuwe aanspreekpunt voor deze commissie geworden. Daarnaast is Jean Paul van den Oever toegetreden tot deze commissie. Wij wensen hen veel succes bij het verrichten van deze vrijwilligerstaak!

We kunnen nog steeds nieuwe scheidsrechters gebruiken binnen onze vereniging. Heeft u interesse in het fluiten van wedstrijden, zou u hiervoor opgeleid willen worden of heeft u hier vragen over? Heren, dames, jongens & meisjes zijn hiervoor van harte welkom! De heren van onze scheidsrechterscommissie staan u graag te woord en helpen u graag op weg! Zij zijn bereikbaar via scheidsrechters@vvkatwijk.nl 

Nieuws Overig Overzicht