Van de bestuurstafel (november)

De bestuursvergadering van november heeft plaatsgevonden. We hebben de belangrijkste punten op een rijtje gezet.

Coronamaatregelen

De aanscherping van de coronamaatregelen zijn wederom ingrijpend voor de sportcomplexen. Het invoeren van de QR-code op een aantal plekken op ons sportpark gaat tegen onze natuur in en tot overmaat van ramp is ook het publiek de komende weken niet welkom langs de lijn. Welke gevolgen die heeft voor de lopende competities is op het moment van schrijven van deze terugkoppeling nog niet volledig helder. Hier communiceren we op een later moment nog over.

Verbouwing kantine

Van verbouwen komt er nog niet veel, eerst moet er gesloopt worden. De afgelopen week zijn daar weer flinke stappen gemaakt. Een wirwar van kabels, leidingen en buizen is inmiddels zichtbaar boven de bar, nu het plafond is verwijderd. Voor het ongetrainde oog misschien een onooglijke chaos, maar onze in-house elektriciens weten precies wat ze doen. De komende periode brengen zij wat orde en daarna wordt het weer verstopt achter het verhoogde plafond.

Diezelfde elektriciens zijn de afgelopen week ook bezig geweest in de nok van de kantine. Daar hebben ze extra kabels en leidingen aangebracht voor de de nieuwe verlichting. De schilders kunnen daarna aan de slag, waarna een akoestische laag wordt gespoten.

Aan de bar zijn overigens ook de rolluiken weggehaald. Deze keren uiteraard niet terug in de nieuwe situatie. Voor de liefhebbers, ze zijn eventueel te koop.

Een welgemeend dankjewel, aan iedereen die meegeholpen heeft de afgelopen periode. Vrijwilligers die nog een aantal uur over hebben de komende tijd, kunnen zich altijd melden bij Peter van den Boon. Alle hulp is welkom!

Nieuwjaarsreceptie

Als de coronamaatregelen het toelaten zullen we begin 2022 een nieuwjaarsreceptie houden, maar gezien de verbouwing van de kantine verplaatsen we deze naar ’t praethuis. Zodra we hiervoor een datum kunnen prikken zullen we dat communiceren.

Zoals eerder is gecommuniceerd zullen we, net als afgelopen jaar, onze jubilarissen niet meer huldigen op de nieuwjaarsreceptie. Hiervoor wordt weer een gezellige avond georganiseerd waarbij zij in het zonnetje worden gezet. Dit zullen we begin maart organiseren. Ook daar komen we op een later moment op terug.

Verkeersveiligheid

De bossages bij onze fietsenstalling geeft vaak een onveilige situatie als jeugdleden na hun training huiswaarts keren en de oversteek over De Krom maken richting het rijwielpad Rijnsoever Noord. Verkeersdeelnemers die op De Krom in de richting van de Biltlaan rijden worden nogal eens verrast door voetgangers en fietsers die van achter de bossages plots opduiken bij het oversteken. In overleg met de gemeente worden deze bossages vervangen voor heesters welke niet hoger zullen worden dan 50 cm. De gemeente heeft deze inmiddels in bestelling staan en zal begin december deze beplanting vervangen.

Nu verkeersveiligheid toch aangestipt wordt: zou u de verlichting van de fietsen van uw kind(eren) eens goed willen controleren? We zien veel jeugd zonder (complete) verlichting ons sportpark verlaten en in deze donkere dagen vallen zij daardoor niet altijd tijdig op!

Wedstrijd Quick Boys – Katwijk 04-12-2021

Woensdag 10 november jl. heeft er overleg plaatsgevonden tussen Quick Boys, VV Katwijk, de gemeente en politie. Hier zijn diverse afspraken gemaakt over de geplande derby die we eerdaags zouden willen communiceren. Echter met de coronamaatregel die nu geldend is tot 4 december aanstaande (geen publiek welkom bij sportwedstrijden) zullen we eerst afwachten wat het gevolg van deze maatregel is. Wordt vervolgd…

Nieuws Overig Overzicht