Van de bestuurstafel (januari)

De bestuursvergadering van januari 2022 heeft plaatsgevonden. We hebben de belangrijkste bespreekpunten op een rijtje gezet.

Duurzaamheid

Bij de Rabobank is een actie gestart met als thema ‘verduurzamen maatschappelijke gebouwen’ waarin zij een groot deel van de kosten in relatie tot duurzaamheid beschikbaar stellen om dit te realiseren. VV Katwijk heeft een verzoek ingediend om zonnepanelen te mogen plaatsen op het (platte) dak van ons kantinegebouw. We hopen op een positief besluit!

Hervatting competitie

We zijn erg blij dat de competitie voor alle teams van onze vereniging weer gestart is. Hopelijk valt binnenkort het besluit dat er in het kader van de coronamaatregelen geen limiet meer gesteld wordt aan het aantal bezoekers van de wedstrijden van ons eerste elftal. Hopelijk kunnen we het volledige wedstrijdprogramma uitspelen met succesvolle resultaten.

Met de gemeente vinden gesprekken plaats over de invulling van de wedstrijden tegen Quick Boys (uit en thuis). Voorlopige speeldatum voor de uitwedstrijd staat op 15 maart a.s. om 19.00 uur gepland, maar definitieve vaststelling is afhankelijk van de op dat moment geldende coronamaatregelen. De thuiswedstrijd op 30 april a.s. kan op basis van beslissingen rondom de openbare orde alleen qua aanvangstijd nog wijzigen.

Jubilarissen

Ook met de huidige coronaregels kunnen we onze jubilarissen wel in het zonnetje zetten op korte termijn. Alle leden die in 2021 hun 25-, 40-, 50-, 60- of 70-jarige jubileum hebben behaald kunnen binnenkort een uitnodiging verwachten voor het verkrijgen van het jubileumspeldje onder het genot van een hapje en een drankje.

Vrijwilligersavond

Het voornemen om dit lopende seizoen een vrijwilligersavond te organiseren blijft een grote wens. We wachten de volgende versoepelingen van de coronamaatregelen even af, zodat we deze avond ook zonder beperkingen kunnen vieren. Hierover later meer.

Verbouwing kantine

De verbouwing van de kantine verloopt voorspoedig. De licht- en geluidsinstallatie is inmiddels gerealiseerd en uitgebreid getest. De bar staat op zijn plek en de aansluiting voor de taps is gemaakt. De volgende stap is het installeren van de koelinstallaties en het afwerken van de wanden achter de bar. Een aantal deuren hebben iets vertraging in de levering, maar zijn wel onderweg naar onze locatie. Zodra de kantine volledig operationeel is zullen we deze feestelijk heropenen. Voor nog meer informatie over de verbouwing, inclusief een aantal foto’s van de nieuwe situatie kunt u hier terugvinden: https://www.vvkatwijk.nl/index.php?page=2705&sid=1

Technisch kader jeugd

Hoofd JeugdOpleidingen (HJO), Peter Kerkhof, heeft zijn lopende contract met nog eens 2 jaar verlengd bij onze vereniging. We zijn blij dat Peter het huidige beleid nog verder kan uitbouwen en dat met zijn verlening continuïteit binnen onze jeugdorganisatie is gewaarborgd. Daarnaast is de invulling van trainers voor de meeste selectieteams voor seizoen 2022-2023 ook georganiseerd.

Stage scholieren/studenten

Momenteel hebben we 6 stagiaires vanuit het CIOS (de opleiding tot sportdocent/sportinstructeur) binnen onze jeugdteams welkom geheten. Zij ondersteunen trainers en teams bij de trainingen en wedstrijden en werken ondertussen zelfstandig hun eigen stage-opdrachten bij deze teams uit. We ervaren deze aanvulling als erg positief. Wil je ook stagelopen bij VV Katwijk of meer informatie over de mogelijkheden ontvangen, dan kun je hiervoor terecht bij de jeugdvoorzitter Corleen Hoek. Je kunt hem bereiken via C.Hoek@vvkatwijk.nl of spreek hem even aan op 1 van de avonden dat hij aanwezig is op het secretariaat in het kleedkamergebouw.

Nieuws Overig Overzicht