VAN HET BESTUUR: Samen altijd sterker

De laatste maanden hebben diverse zichzelf supporters noemende personen zich misdragen, dan wel zich niets aangetrokken van eerder gemaakte afspraken. Het bestuur licht toe welke maatregelen hiervoor genomen worden.

SAMEN ALTIJD STERKER

 

Successen samen vieren is het mooiste wat er is.

Problemen benoemen en tackelen is altijd lastiger dan bovenstaande.

Echter zijn we wel op een punt aangekomen dat we als bestuur van VV Katwijk een aantal problemen dienen te benoemen en deze dan ook te tackelen. Ook dat doen we samen!

 

De laatste maanden hebben diverse zichzelf supporters noemende personen zich misdragen oftewel zich niets aangetrokken van eerder gemaakte afspraken. Het beschadigen van de bus van Almere City, het afsteken van vuurwerk, rookpotten en fakkels op en rondom het veld bij de wedstrijden van ons eerste elftal (zowel bij uit- en thuiswedstrijden), maar ook het incident na afloop van de wedstrijd Katwijk – Quick Boys. Goed om in dit bericht ook te melden dat door ingrijpen van diverse supporters op verschillende momenten een grotere escalatie tijdens en na deze wedstrijd is voorkomen. Wij zijn deze echte supporters hiervoor zeer dankbaar!

 

Zoals in onze eerdere berichten reeds is benoemd hebben we van de tuchtcommissie van de KNVB diverse boetes ontvangen. Boetes waarop we geen verweer hebben. Boetes die gaan over de misstanden die we hierboven hebben benoemd. Boetes die inmiddels oplopen tot meer dan € 10.000,-! Boetes die betaald worden van de contributie van onze leden, de inkomsten van de club en/of van sponsorgelden. Het lijkt ons duidelijk dat deze gelden ten gunste dienen te komen van de VV Katwijk en de activiteiten die voor leden van onze club georganiseerd worden. Het is buitengewoon zuur en zonde van het geld dat we zo’n grote som moeten afdragen aan boetes. Nogmaals; deze boetes worden door een heel kleine groep veroorzaakt.

 

Het bestuur heeft dan ook na diverse gesprekken met leden en vrijwilligers gesteld dat de spreekwoordelijke maat nu echt vol is. Wij willen verder geen enkele boete of strafmaatregel meer krijgen voor daden van personen die VV Katwijk door hun acties in diskrediet brengen.

 

Per direct voeren wij een zero acceptatie beleid ten opzichte van personen die willens en wetens de onderstaande afspraken schenden:

 

·       Het is verboden om op of rond het sportcomplex vuurwerk, rookpotten, fakkels of anderszins af te steken

·       Het is voor iedereen vanaf 14 jaar verboden om voor, tijdens of na de wedstrijden van het eerste elftal zich op het veld te begeven

·       Complete of gedeeltelijke gezichtsbedekking is op ons gehele sportpark verboden

·       Alleen met een geldig entreebewijs kan men het sportpark rondom veld 1 betreden

·       Indien nodig kunnen de stewards een fouillering bij entree van het sportpark rondom veld 1 uitvoeren

·       Het is verboden om te gooien met welk artikel dan ook richting of op het veld, dan wel richting personen

·       De aanwijzingen van onze stewards/vrijwilligers dienen ten alle tijden te worden opgevolgd

 

Bij het overtreden van bovenstaande verboden en gedragingen zal direct een complexverbod worden uitgevaardigd voor minimaal 6 maanden waarbij ook de gemeente/politie wordt geïnformeerd. Hierna kan ook een gebiedsverbod volgen.

 

Indien er een geldboete volgt op overtreding van bovenstaande verboden en gedragingen zullen deze boetes op de desbetreffende personen worden verhaald.

 

Wij verwachten dat met bovenstaand bericht iedereen die VV Katwijk een warm hart toedraagt bewust is van de situatie en de genomen maatregelen. Laten we dan ook de maatregelen samen naleven. In het belang van ons allemaal.

 

Forza Kattuk!

 

Namens het bestuur,

 

Mart Vergouwen

voorzitter

Nieuws Overig Overzicht