Van de bestuurstafel

De bestuursvergadering van oktober heeft vorige week woensdag plaatsgevonden. We hebben de belangrijkste punten op een rijtje gezet.

Afgelopen woensdag heeft het bestuur van VV Katwijk tijdens de bestuursvergadering stilgestaan bij het onverwachte overlijden van Arie de Vreugd, een VV Katwijk man in hart en nieren. Wij zullen hem missen.

Zoals gebruikelijk begon de vergadering met de rapportage van de penningmeester. Het innen van de contributies verloopt naar wens, daarnaast zijn ook de cijfers van het afgelopen boekjaar bekend en die zullen tijdens de aanstaande ledenvergadering worden besproken.

Terugkijkend op de bekerwedstrijd tegen sc Heerenveen kunnen we niet anders dan toch lichtelijk teleurgesteld zijn dat we het penaltymoment, op slechts 3 minuten na, misliepen. Prima prestatie geleverd door spelers en staf van het eerste team. Veel waardering ook voor de manier waarop onze vrijwilligers alle andere zaken rond deze wedstrijd in goede banen hebben geleid.

Er is een aanvraag binnen gekomen van de Hartstichting voor het houden van een collecte rondom een wedstrijd van het eerste elftal, wij werken hier graag aan mee.

Energieverbruik is ook binnen de vereniging een belangrijk onderwerp, om e.e.a. goed in beeld te krijgen zal er een commissie duurzaamheid worden opgezet waarin in ieder geval Piet van der Plas, Jaap van der Bent en Gerard van der Meij plaats zullen nemen, voor verdere uitbreiding worden gegadigden uitgenodigd.

Vrijwilligersbeleid is op dit moment één van de taken die Piet van der Plas in zijn portefeuille heeft. Het bestuur meent dat dit zo een belangrijke pijler is onder de vereniging dat besloten is hiervoor tijdens de aankomende ledenvergadering aan de leden te vragen goedkeur te verlenen om een bestuurslid vrijwilligersbeleid toe voegen aan het bestuur.

De commissie gedrag en respect is, in nauwe samenwerking met het jeugdbestuur, hard bezig om van alle bij de jeugd aangestelde vrijwilligers een VOG, verklaring omtrent gedrag, te krijgen. Die van het bestuur zijn al binnen en ook andere commissies zullen nog volgen.

Op dit moment worden offertes aangevraagd voor toegangscontrole t.b.v. wedstrijden van het 1e elftal, het opknappen kantine in de zomerstop en een omroepinstallatie voor velden 2 tot en met 6.

Er is een uitvak gecreëerd op ons sportpark. In het uitvak zullen de nodige facilitaire omstandigheden (toiletten, kaartverkoop en verkoop van versnaperingen) worden gerealiseerd.

Er worden met de diverse gebruikers van ons complex afspraken gemaakt m.b.t. de afsluiting van de hekken. Dit in tegenstelling met het altijd openhouden van het sportpark. Dit is in verband met de aanhoudende vernielingen en achterlaten van lege, gebroken flessen etc. op de velden.

Mogelijk zal er op diverse locaties op ons sportpark verlichting met bewegingssensoren worden geïnstalleerd in combinatie met camerabeveiliging.

Er loopt een inkooptraject om naast de reguliere koffie een aangekleed bakkie (cappuccino, espresso, etc.) te verzorgen.

Besloten is dat de ledenvergadering dit jaar op vrijdag 23 november om 20.00 uur zal plaatsvinden in de kantine. Een uitnodiging hiervoor kunnen de leden binnenkort tegemoet zien.

Bestuur VV Katwijk

Nieuws Overig Overzicht