Van de bestuurstafel

We hebben de belangrijkste zaken die zijn besproken tijdens de bestuursvergadering van 31 oktober weer op een rijtje gezet.

Eén van de onderwerpen tijdens de bestuursvergadering was het rookbeleid. Als we de media willen geloven zou elke sportvereniging een absoluut rookverbod op en rond de velden moeten opleggen, het hoe te handhaven hiervan wordt hierin niet meegenomen. Wij verwachten van onze bezoekers dat er in ieder geval niet in de nabijheid van de sportvelden, het jeugdhonk en kleedkamerruimtes gerookt wordt. Ook direct bij de in en uitgangen van de gebouwen wordt er niet gerookt. Er wordt gekeken naar een oplossing door het creëren van rookzones op het complex.

Vanuit de gemeente is het initiatief gestart om het horecabeleid, zoals dat van toepassing is bij sportverenigingen, samen met de verenigingen verder te verfijnen om zodoende duidelijkheid te verkrijgen voor zowel de verenigingen als de gemeente hoe om te gaan met alcohol en openingstijden. Daarnaast gaat men vanuit de gemeente in 2019 weer controles houden in de diverse kantines en horecagelegenheden om het schenken aan personen onder 18 jaar nog verder terug te dringen. Vanuit de gemeente de complimenten met name aan de kantines van sportverenigingen dat er grote verbeteringen zichtbaar zijn op basis van eerdere jaren. De VV Katwijk is ook voorstander van het controleren van elkaar – mystery guests sturen naar andere verenigingen – uiteraard gecoördineerd.

Voor in de agenda, de vrijwilligersavond zal gehouden worden op vrijdag 18 januari 2019.

De vrijwilligersbijdrage zal zoals gewoonlijk in december op de clubcard van de vrijwilligers gestort worden. Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding moeten vrijwilligers zich wel aanmelden. Dat kan via deze link.

Na de verrassende mededeling van Jack van den Berg dat hij zijn lopende contract als trainer van de VV Katwijk wilde beëindigen is het, na de succesvolle interim-periode van Cees Bruinink, gelukt om een gerenommeerde trainer aan te stellen voor in ieder geval de rest van dit seizoen. Wij wensen Jan Zoutman veel succes en een prettig verblijf op de Krom toe.

Het bewust omgaan met energie is ook voor de VV Katwijk een punt van aandacht. Samen met externe partijen en de gemeente Katwijk wordt een energiescan uitgevoerd.

Het opknappen van de besprekingskamer is klaar, het resultaat mag er wezen het ziet er gelikt uit. Tegelijkertijd wordt er ook volop gewerkt om het Praethuis op te knappen, onder de bezielende leiding van Hans van Duijn staat alles weer strak in de lak en kan er begonnen worden met het opknappen van de vloer.

Plannen voor een grote opknapbeurt van de kantine zijn ook in de maak die hopen wij, samen met de nodige financiële acties, op de algemene ledenvergadering te kunnen presenteren.

Vrijwilligers zijn de kurk waarop onze vereniging drijft, we kunnen en willen niet zonder. Met die wetenschap heeft het bestuur gemeend op zoek te gaan naar iemand die zich volledig bezig gaat houden met vrijwilligersbeleid. Op de komende ledenvergadering zal het bestuur aan de leden toestemming vragen om hiervoor een bestuursfunctie te creëren en een kandidaat aan te stellen.

We zijn vanuit het bestuur aan het bezien hoe we de inkoop van onze voetbalmaterialen kunnen verbeteren. Samen met de diverse vrijwilligers zal hiernaar worden gekeken en indien mogelijk aanpassingen worden gedaan.

Nog steeds ondervinden we problemen met nachtelijke bezoekers op onze velden. Behalve vernielingen en de nodige troep die achtergelaten wordt is het vooral gebroken glas op de velden wat ons handenvol werk bezorgt. Op zaterdagochtend in alle vroegte moeten de vrijwilligers van de terreincommissie beginnen met het weghalen van glas op de velden waar onze jeugd wil gaan spelen. Samen met de gemeente en de politie wordt gekeken naar oplossingen, dat dit niet eenvoudig is blijkt wel uit het feit dat behalve wij ook andere verenigingen met hetzelfde probleem kampen. Als eerste maatregel zullen in ieder geval de hekken avonds op slot gaan en zal ook door de politie het complex frequenter worden bezocht.

Het bestuur van VV Katwijk wil de leden nogmaals wijzen op de komende algemene ledenvergadering. De ledenvergadering vindt plaats op 23 november 2018.

Het bestuur

Nieuws Overig overzicht