Nieuwe commissie: ‘Historie VV Katwijk’

Afgelopen maand februari was het 81 jaar geleden dat onze voetbalvereniging onder de naam ‘Ambtenaren Sport Vereniging’ (ASV) werd opgericht. Bij het 75-jarig bestaan werd een jubileumboek uitgegeven waardoor een gedeelte van de historie van VV Katwijk werd beschreven en van ludieke foto’s werd voorzien.

Drie samenstellers van dit jublileumboek, aangevuld met Jaap Haasnoot, hebben de koppen bij elkaar gestoken met de bedoeling materiaal (van kleding tot aanschrijfkaarten) te verzamelen en er in de toekomst bij feestelijke gelegenheden te exposeren. Ook kunnen we op de website veel informatie kwijt. Het maakt het tevens gemakkelijker tzt een 90-jarig jubileumboek samen te stellen.

Maar er is zo veel meer materiaal onder de leden. U kan ons daar mee helpen. Kijk eens op zolder en misschien heeft u nog een doos met oude spullen wat u aan de club evt. in bruikleen of permanent wilt afstaan.

U kunt materiaal (in bruikleen) geven aan:

  • Ben Klaassen 06 53338141
  • Gerard Hoek 06 12469435
  • Jaap Haasnoot 06 22624839
  • Piet van der Plas 06 25531164

historie_katwijk_2.jpg

Op de foto: Ben Klaassen, Gerard Hoek, Jaap Haasnoot en Piet van der Plas.

Nieuws Overig Overzicht