Nieuwe coronamaatregelen bij VV Katwijk

Vanaf dinsdag 29 september 2020 wijzigt de Rijksoverheid de maatregelen wederom om het coronavirus in te dammen.

Om te voldoen aan deze landelijk opgelegde maatregelen en de kans op besmetting en het overbrengen van het virus zo klein mogelijk te houden worden de volgende maatregelen vanaf deze dag gehanteerd;

Algemene gezondheidsvereisten

 • Spelers/trainer die aan de richtlijn van mogelijke besmetting voldoen (verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius) komen niet naar de training!
 • Spelers/trainer waarvan een gezinslid bewezen positief besmet is komen niet naar de training!
 • Spelers/trainer die om welke reden dan ook in quarantaine moeten verblijven komen niet naar de training!
 • Bij een mogelijke besmetting bij een trainer of een speler houden wij ons aan het stappenplan coronabesmettingen welke door de KNVB opgesteld is, zie bijlage.

Toegang VV Katwijk

 • Vrijwilligers van de vereniging die geen jeugdtrainer of aangewezen toezichthouder zijn en/of een aangewezen functie op het secretariaat vervullen kunnen tijdens trainingstijden niet het complex betreden
 • Het voetbalcomplex is niet toegankelijk voor ouders/toeschouwers die geen teamgerelateerde functie hebben (alleen trainers, begeleiders, vlaggers en scheidsrechters zijn toegestaan)
 • Trainers en spelers mogen voor en na hun eigen wedstrijd niet gaan kijken bij wedstrijden/trainingen van andere teams, omdat zij dan onder de categorie ‘toeschouwer’ geschaard worden. Verzocht wordt zo snel mogelijk na de training/wedstrijd het complex te verlaten.
 • Op zaterdagen geldt dat de ouders (van spelers tot en met 17 jaar) van bezoekende teams (het uitspelende team) aangemerkt worden als teambegeleiding, zij hebben wel toegang tot het complex. Dit geldt overigens ook voor Katwijkteams die uit spelen, rijdende ouders van spelers tot en met 17 jaar mogen uitwedstrijden wel bezoeken.
 • Op het secretariaat zijn personen aanwezig die toezicht houden in het kleedkamergebouw
 • Toegang tot complex alleen mogelijk via kleine hek tussen veld 6 en het kleedkamergebouw. De hoofdingang blijft gesloten.
 • Het kantinegebouw, het jeugdhonk en het praethuis blijven gesloten (vergaderingen en overleggen zijn alleen toegestaan in kleine groepen)

Materiaalgebruik

De ballenkasten in het kleedkamergebouw zijn toegankelijk voor 1 persoon per keer. Er zal buiten deze ruimte op anderhalve meter afstand gewacht moeten worden voordat men in de materiaalruimte kan wisselen.

Toegang en gebruik kleedkamergebouw

 • Toiletten in kleedkamergebouw blijven toegankelijk. RIVM richtlijnen voor het wassen van handen (20 seconden met zeep) is ook hier van kracht na elk toiletbezoek.  Blowers voor het drogen van de handen zijn uitgezet.
 • Op trainingsdagen wordt er niet gedoucht in het kleedkamergebouw, men komt en gaat in trainingskleding. 
 • EHBO-ruimte is voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen, zodat aan geblesseerde spelers veilig hulp verleend kan worden.
 • Op het secretariaat mogen maximaal 4 personen tegelijk aanwezig zijn. Deze ruimte is niet toegankelijk voor trainers, ouders en spelers.

Trainingen

 • Het huidige trainingsschema (seizoen 2020-2021) wordt aangehouden om te mogen trainen
 • Ouders en trainers wordt verzocht om spelers/trainer ‘trainingsgereed’ naar de vereniging te laten komen.
 • Ouders wordt verzocht hun kind zo veel als mogelijk zelfstandig lopend of fietsend naar de vereniging te laten komen. Indien niet mogelijk wordt verzocht het kind met de auto te brengen, waarbij ouders de auto niet zullen verlaten en zo snel mogelijk van het parkeerterrein zullen vertrekken.

Kledingshop

De kledingshop is tot nader bericht gesloten.

Downloads:

Nieuws Overig Overzicht