Vragen over contributie-inning

Deze week hebben alle leden een betaalverzoek ontvangen om de contributie te voldoen. Er zijn een aantal vragen binnengekomen over deze betaalverzoeken.

Klik hier voor het bericht over de aankondiging van de nieuwe manier van contributie-inning door ClubCollect.

Vragen

Wat is de hoogte van de contributie?

Er heeft ten opzichte van seizoen 2016/2017 geen contributieverhoging plaatsgevonden. Klik hier voor het overzicht van alle bedragen.

Hoe wordt de vrijwilligerskorting verrekend?

De vrijwilligerskorting bedraagt 25 euro per seizoen. Vrijwilligers moeten net als alle leden gewoon de volledige contributie betalen. Na het inleveren van een vrijwilligersformulier krijgen de vrijwilligers 25 euro terug. Deze formulieren zijn binnenkort te verkrijgen bij het verantwoordelijke bestuurslid.

Is er korting bij automatisch incasso?

Nee, deze korting is opgeheven (vroeger was dit 5 euro). De contributie is dus hetzelfde voor betalingen met iDEAL en automatisch incasso.

Nieuws Overig Overzicht