Van de bestuurstafel (april 2019)

Afgelopen donderdag vond de maandelijks terugkerende bestuursvergadering plaats. Wat nu volgt is een impressie van wat er die avond besproken is.

De penningmeester presenteerde het financieel overzicht tot eind maart 2019. Zoals ook al eerder gemeld ziet het er positief uit en zal het boekjaar voor de vereniging eindigen, zoals begroot, met een klein plusje.

Van de stichting die geld inzamelt voor de stichting Huntington ontvingen we het verzoek om een collecte te houden voor aanvang van een thuiswedstrijd van ons 1e elftal. Afspraak is dat wij in het komende seizoen hieraan graag meewerken.

Binnenkort zullen we in samenwerking met AllUnited (partner ledenadministratie en website) clubcasting implementeren. Dit lijkt ons een prima aanvulling op het pakket wat we al van ze hebben. Via verschillende clubcasting tv schermen zullen bezoekers van ons sportpark over allerlei zaken worden geïnformeerd.

Om de vereniging draaiende te houden zijn we afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, nu zijn we uitermate tevreden over de inzet van de vrijwilligers die we hebben, maar, uitbreiding van het aantal vrijwilligers zou zeer welkom zijn. We kunnen in alle geledingen van de club assistentie gebruiken. Binnenkort sturen wij via email of plaatsen wij op de website een enquête waarin aangegeven kan worden waar en wanneer je ingezet kan en mag worden als vrijwilliger.

In navolging van de incidenten in Spakenburg tijdens de wedstrijd tegen IJsselmeervogels en het incident na de wedstrijd tegen RBB met een bus met QB supporters hebben we een dringend gesprek met de burgemeester en politie gehad. We ontkomen er niet aan om stringente maatregelen te nemen om de veiligheid van alle bezoekers/supporters te garanderen. Er zal bij diverse thuiswedstrijden een specifiek uitvak worden ingericht – met aparte ingang en kaartverkoop, eigen minitine en toiletten. Daarnaast hebben de recente incidenten ook tot gevolg dat eenieder die zich misdraagt naast een mogelijke  complexverbod ook een omgevingsverbod van de lokale overheid krijgt opgelegd. Laten we met zijn allen ervoor zorgen dat dit niet nodig zal zijn.

Stap voor stap knappen we het complex verder op na de Stars, de snackcorner en het Preathuis is nu de kantine aan de beurt. Peter van der Boon is met een team van vrijwilligers bezig om het financieel, praktisch en organisatorisch goed in beeld te krijgen met als doel om volgend jaar tijdens de zomerstop de plannen te verwezenlijken.

Nog voor de zomerstop zal er, zoals tijdens de afgelopen ledenvergadering al besproken, een ledenvergadering gehouden worden met als enige agendapunt statuten. Op dit moment worden er door de notaris nog wat kleine aanpassingen gedaan aan het initiële concept.

Ook gevraagd in de ledenvergadering was verduidelijking m.b.t. de entreeprijzen en het aanmelden en afmelden van leden. In de volgende notulen zullen wij u deze aanpassingen presenteren.

Om de geluidskwaliteit rond veld 1 en de andere velden te verbeteren hebben verschillende partijen een offerte uitgebracht. Deze vielen niet mee. Voor de korte termijn wordt er gebruikt gemaakt van een tijdelijke oplossing, inhuren, tijdens de toernooien.

Onlangs is er een bericht uitgestuurd waarin te lezen stond dat behalve het normale voetbalaanbod, er ook gekeken wordt naar alternatieven zoals veteranenvoetbal, 7 tegen 7 en wandelvoetbal. Tevens zal er aan onze senioren voetballers gevraagd worden wat beter/anders kan. Ook vanuit de KNVB worden initiatieven voor een breder voetbalaanbod ondersteunt. Wordt vervolgd.

Binnenkort, vlak voor en tijdens de zomerstop zal er begonnen worden met het opknappen van de velden, vooral aan velden 2 en 4, normaal gras, zal extra aandacht aan besteed worden. Daarnaast zal veld 3 van een nieuwe kunstgrasmat worden voorzien.

Nog een dringende oproep voor vrijwilligers die zich willen inzetten voor de teams schoonmaak en onderhoud- en terreincommissie complex. De schoonmaak van ons complex vindt voornamelijk doordeweeks  in de ochtend plaats. Het onderhoud voornamelijk zaterdag maar ook doordeweeks. Maak je interesse kenbaar aan Piet van der Plas bestuurslid facilitaire zaken.

Trots zijn we op de staf en spelers van het tweede elftal. Na de degradatie vorig jaar heeft Jonathan Jonk en zijn team ervoor gezorgd dat ons tweede elftal komend seizoen weer daar speelt waar het hoort – de hoogste klasse voor reserve-teams. Naast de promotie staat het 2de ook nog op pole position voor het kampioenschap. Succes mannen met de spreekwoordelijke laatste loodjes.

Zoals de bezoekers van de thuiswedstrijd tegen FC Lienden hebben kunnen zien is er weer een VV Katwijk programmaboekje. Een mooi initiatief van onze club en Voetbaldrukker. Ook voor dit initiatief zijn vrijwilligers nodig.

Bestuur VV Katwijk

 

Nieuws Overig Overzicht