Contributie

Hieronder vindt u de contributie zoals die is bepaald voor het seizoen 2023/2024.

Overzicht

Het lidmaatschap van de voetbalvereniging Katwijk geldt voor een volledig seizoen of de duur van het lopende seizoen. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap bent u tot het einde van het seizoen contributie verschuldigd.

Leeftijdsgroep                        Contributie
Minioren, O6 & O7 85 euro*
O8 & O9 160 euro*
O10 & O11 170 euro*
O12 & O13 180 euro*
O14 & O15 190 euro*
O16 & O17 205 euro*
O18 & O19 215 euro*
Senioren 240 euro
Senioren 30/35+ 240 euro
Senioren 7x7 175 euro
G-voetbal 110 euro
Niet-spelend lid 0-4 jaar 20 euro
Niet-spelend lid 5-11 jaar 30 euro
Niet-spelend lid 12-15 jaar 70 euro
Niet-spelend lid 16+ 130 euro
Tribune lid 1 seizoen 250 euro
Tribune lid 5 seizoenen 1150 euro

*) De contributie voor jeugdleden is inclusief een bijdrage van 15 euro aan het jeugdkledingplan. Ieder jeugdlid dat officiële voetbalwedstrijden speelt krijgt wedstrijdkleding in bruikleen van de club.

 Leden kunnen op vertoon van een geldige Clubcard bij thuiswedstrijden een tribunekaart aanschaffen voor € 7,00.

Inning contributies

De contributie-inning van VV Katwijk verloopt via AllUnited. Leden krijgen aan het begin van ieder seizoen een betaalverzoek via e-mail, sms of post. Betalen kan via iDEAL. De contributie kan ook in termijnen betaald worden.

Vrijwilligerskorting

De vrijwilligerskorting bedraagt 25 euro per seizoen. Vrijwilligers moeten net als alle leden gewoon de volledige contributie betalen. Vrijwilligers kunnen vervolgens online een aanvraag indienen om de vrijwilligerskorting uit te laten betalen. Het bedrag van 25 euro wordt, na goedkeuring van het bestuur, op de Clubcard van de vrijwilliger gestort. De aanmeldprocedure voor de korting vindt plaats in december. 

Overige regels

  • Bij een oplopende contributieachterstand behoudt VV Katwijk zich het recht voor om de incasso hiervan uit handen te geven aan een Incasso- en Deurwaarderskantoor. Voordat hiertoe wordt overgegaan, ontvangt u na het verstrijken van de factuurdatum eerst nog een herinnering en zo nodig een aanmaning. De dossierkosten en eventuele incassokosten zijn voor rekening van (de ouders/verzorgers van) het betreffende lid.
  • Blessures hebben in principe geen invloed op de contributieplicht. Bij langdurige blessures (minimaal 4 maanden) kan de penningmeester na ontvangst van een doktersverklaring, na overleg met het bestuur, een korting toepassen.
  • Boetes (als gevolg van KNVB-straffen, kwijtraken van ballen e.d.) worden gedurende het seizoen via AllUnited geïnd.
  • Afwijkingen op deze regels alleen na overleg met het bestuur. 

Opzeggen lidmaatschap?

Klik hier voor meer info.

Jeugdsportfonds

VV Katwijk werkt samen met het Jeugdsportfonds. Dit fonds betaalt (een groot deel van) de kosten voor de sportclub voor gezinnen met een minimum inkomen of schulden.

Voor alle kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten ook als de ouders/verzorgers minder geld hebben. Het Jeugdsportfonds biedt deze kinderen de kans om toch hieraan deel te nemen. Voor sport geeft het Jeugdsportfonds een bijdrage tot maximaal € 225,- per 12 maanden inclusief eventuele attributen en/of kleding.

Indien u gebruik maakt van het jeugdsportfonds van de gemeente Katwijk dient u de factuur aan hun te verstrekken. Gelijktijdig dient u VV Katwijk te informeren.

Voor meer informatie en de spelregels kunt u kijken op de website van het Jeugdsportfonds.