Van de bestuurstafel (januari 2020)

De eerste bestuursvergadering van het jaar 2020 heeft inmiddels plaatsgevonden. We hebben de besproken punten weer op een rijtje gezet.

We begonnen de vergadering met een korte terugblik. Nog net voor het nieuwe jaar hadden we de algemene ledenvergadering die goed bezet was en waarin we de nodige aandachtspunten voorbij zagen komen. De notulen hiervan zullen binnenkort op de website komen te staan. De volgende algemene ledenvergadering staat gepland op 18-9-2020. Gekozen is voor een datum dichter tegen het einde van het seizoen.

In januari begonnen we zoals gebruikelijk met de nieuwjaarsreceptie. Zoals we gewend zijn altijd goed bezocht met een toespraak van de voorzitter en uiteraard de uitreiking van de jubileumspeldjes. Dit jaar waren het er meer dan 20 leden die respectievelijk, 25, 40 en 60 jaar lid zijn.

Ook werd zoals gebruikelijk in januari de vrijwilligersavond georganiseerd. Dit jaar met een Italiaans tintje, prima muziek, een toespraak en 2 leden die door de KNVB een speld kregen opgeprikt. Hans van Duijn een zilveren KNVB speld voor zijn verdienste als vrijwilliger, al zolang als het bestuur zich kan herinneren, en Dirk Schouten een gouden scheidsrechterspeld omdat hij al meer dan 25 jaar foutloos fluit.

Tijdens de vrijwilligersavond werden natuurlijk ook weer de vrijwilliger van het jaar, het team van het jaar en de aanmoedigingsprijs uitgereikt. Willem Berkheij werd gekozen als vrijwilliger van het jaar. Ook wordt er ieder jaar een team van het jaar gekozen. Dit jaar bestaat het team dat gekozen is uit maar 2 vrijwilligers: Klaas Zuijderduijn en Wim Oliemans. De innovatieprijs is dit jaar voor een aantal nieuwe vrijwilligers binnen de ledenadministratie: Freddie Oudshoorn, Heleen Smit, Jolanda Kuijt en Elly Ouwehand-van Dinter.

Zoals te doen gebruikelijk begonnen we met het doornemen van de cijfers. In dit geval de halfjaar cijfers. De uitkomst daarvan is dat we op dit moment iets achterlopen op de verwachtingen en dat voorzichtigheid in onze uitgaven is geboden. Dit wordt in de diverse commissies verder besproken.

We zijn verheugd dat op onze oproep voor een penningmeester en veiligheidscoördinator diverse reacties binnen zijn gekomen. De verwachting is dat we in het volgende verslag een update kunnen geven.

Via Marion Berkheij kregen we een doos vol met archiefmateriaal van de VV Katwijk binnen, het was kostelijk om hier doorheen te lopen, het betrof hier onder andere materiaal wat gebruikt was om het 40 jarig bestaan op te leuken. Als er soms onder de leden meer oude spullen, krantenknipsels of artikelen zijn zien we dat graag onze richting op komen, neem hierover contact op met een bestuurslid. We zijn daarnaast op zoek naar een archivaris om deze materialen te documenteren en via de website ten toon te spreiden. In deze dus ook; vrijwilliger gezocht.

De nieuwe commissie ledenadministratie gaat steeds beter zijn weg vinden in de diverse programma’s die hiervoor gebruikt worden, mochten er vragen die te maken hebben met verhuizingen, contributie betalingen en ledenpassen schroom dan niet en stuur een mail naar ledenadministratie@vvkatwijk.nl uiteraard zijn de leden van de commissie geregeld op De Krom ook dan kunnen ze worden benaderd.

Vanuit de jeugdafdeling zijn er positieve berichten, niet alleen stijgt het ledenaantal maar ook zien we dat in de breedte het voetbal niveau omhoog gaat. Het is aan Peter Kerkhof om samen met zijn team trainers en begeleiders dit proces te begeleiden en te borgen, vasthouden aan het plan is hierin heel belangrijk, het is aan ons om hierin de continuïteit te waarborgen.

Bestuur VV Katwijk

Nieuws Overig Overzicht