Versoepeling maatregelen trainingen per 11 mei

Op dinsdagavond 6 mei 2020 heeft de Rijksoverheid een versoepeling van de maatregelen afgekondigd welke per 11 mei 2020 van kracht zullen zijn. Dat betekent dat een deel van de eerder gecommuniceerde maatregelen niet meer van toepassing zullen zijn.

Per 11 mei 2020 gelden de volgende regels;

Toegang VV Katwijk

 • Op het secretariaat zijn minimaal 1 en maximaal 2 personen aanwezig die toezicht houden in het kleedkamergebouw.
 • VV Katwijk houdt rekening met de instructies voor een maximaal aantal aanwezige personen per veld per m2 en met een maximaal aantal aanwezigen binnen de hekken van de vereniging.
 • Toezichthouders zijn iedere trainingsavond aanwezig om toezicht te houden op de aantallen aanwezigen op het complex en om de 1,5 meter te handhaven waar dit noodzakelijk is.
 • Kleedkamers zijn niet toegankelijk.
 • Het kantinegebouw, het jeugdhonk en het praethuis blijven gesloten
 • Vergaderingen / overleggen zijn mogelijk voor maximaal 10 personen tegelijk waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar gehouden moet worden. Hiervoor zijn de daarvoor geschikte, beschikbare ruimtes te gebruiken, na aanvraag bij de secretaris van de betreffende leeftijdsgroep; Bestuurskamer; maximaal 6 personen, Stewardsruimte; maximaal 5 personen, Ontvangstruimte; maximaal 10 personen (indien twee tafels aan elkaar geschoven worden), Secretariaat: niet te reserveren voor vergaderingen / overleggen, blijft beschikbaar voor toezichthouder van dienst (de zogeheten coronadienst)

Materiaalgebruik

De ballenkasten in het kleedkamergebouw zijn toegankelijk voor 1 persoon per keer. Er zal buiten op anderhalve meter afstand gewacht moeten worden voordat men in de materiaalruimte kan wisselen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen / hygiënerichtlijnen

 • Trainers wordt gefaciliteerd in het kunnen dragen van latex handschoenen.
 • De deurkrukken van de toegangsdeur van het kleedkamergebouw en de handgrepen van de ballenkasten worden ieder uur gereinigd met desinfectiemiddelen en papieren doeken door de aanwezige functionaris op het secretariaat.
 • Er zijn ontsmettingsmiddelen beschikbaar voor alle personen die het kleedkamergebouw gebruiken.
 • Toiletten in kleedkamergebouw blijven toegankelijk, maar alleen voor trainers en spelers van onze vereniging. RIVM richtlijnen voor het wassen van handen (20 seconden met zeep) blijft van kracht na elk toiletbezoek.  Blowers voor het drogen van de handen mogen niet gebruikt worden.
 • EHBO-ruimte wordt voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen, zodat aan geblesseerde spelers veilig hulp verleend kan worden.

Trainingen

 • De minioren tot en met de O13- teams houden zich aan de RIVM-maatregelen ‘onder begeleiding samen sporten’. De O14 tot en met de O19-teams en de seniorenteams houden zich aan de RIVM-maatregelen ‘onder begeleiding samen sporten, maar met 1,5 meter afstand tot elkaar’
 • Het eerder gecommuniceerde coronatrainingsschema wordt aangehouden om te mogen trainen tot 20.30 uur. Seniorenteams die besluiten om vanaf 11 mei 2020 hun trainingen te hervatten worden daartoe in de gelegenheid gesteld op de velden 2 en 4. Planning daartoe wordt in overleg met de secretaris senioren en de secretaris dames opgesteld.
 • Grotere teams uit de O13- tot en met de O19-lichting en de seniorenteams die niet gezamenlijk met een ander team de 1,5 meter afstand kunnen bewaren op 1 speelveld moeten uitwijken naar veld 2 of veld 4, indien beschikbaar (1 team blijft op geplande trainingsveld, de ander wijkt uit naar veld 2 of 4).
 • Per team zijn maximaal 2 trainers/begeleiders toegestaan (uitgezonderd minioren). Zij blijven de gehele training bij de spelers op het veld.
 • Per voetbalveld zijn, volgens de landelijke regelgeving, een maximaal aantal personen toegestaan (spelers en staf opgeteld handhaaft VV Katwijk een maximum van 50 waar volgens de officiële regelgeving 64 is toegestaan).
 • Bij het wisselen van trainingsgroepen (eindtijd diverse teams en starttijd van de volgende teams) dient de nodige afstand bewaard te worden om de in- en uitstroom zo goed mogelijk te laten verlopen. Teams wordt gevraagd zo veel mogelijk rechts aan te houden op het middenpad tussen de velden.
 • Spelers/trainers dienen ‘trainingsgereed’ naar de vereniging te komen, omkleedmogelijkheid of opbergen van voetbaltassen is in het kleedkamergebouw niet mogelijk.
 • Ouders wordt verzocht hun kind zo veel als mogelijk zelfstandig lopend of fietsend naar de vereniging te laten komen. Indien niet mogelijk wordt verzocht het kind met de auto te brengen.
 • Spelers/trainers die aan de richtlijn van mogelijke besmetting voldoen (verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius) komen niet naar de training! Indien iemand anders in het gezin van de trainer of speler last heeft van benauwdheidsklachten en/of koorts kan de speler/trainer ook niet naar de training! 
 • Trainers die klachten hebben, mogen zich laten testen. Meer informatie daarover vindt u hier terug: https://www.vvkatwijk.nl/index.php?page=2089&sid=1

Specifiek voor de minioren geldt naast bovenstaande maatregelen aanvullend de volgende regels:

Minioren kunnen trainen op woensdagmiddagen op veld 1:

 • Jaartal 2015/2016: van 17.00 – 17.30 uur
 • Jaartal 2014: van 17.00 – 18.00 uur
 • Jaartal 2013: van 18.00 – 19.00 uur

En vanaf zaterdag 16 mei 2020 op zaterdagochtenden op veld 1:

 • Jaartal 2014: van 09.00 – 10.00 uur
 • Jaartal 2013: van 10.00 – 11.00 uur

De trainers van de minioren zullen onderling moeten afstemmen dat er per 10 kinderen er 1 trainer aanwezig is (plus 1 extra). Als voorbeeld: op een groep van 30 minioren zullen dus minimaal 4 trainers aanwezig moeten zijn. Indien blijkt dat er niet voldoende trainers voor een bepaald lesuur aanwezig kunnen zijn zal de training, minimaal 1 uur voor aanvang, via de groepsapp worden afgelast.

We vragen de ouders van de minioren, zeker omdat zij tijdens het halen en brengen met een grote groep zijn, nadrukkelijk de 1,5 afstand aan te houden en niet in groepjes samen te scholen. Indien ouders besluiten tijdens de trainingen langs de zijlijn te blijven kijken naar de training van hun kind, wordt verzocht met niet meer dan 1 ouder per kind de training te bezoeken.

Bovenstaande afgekondigde maatregelen worden wekelijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Voor vragen/opmerkingen wordt de mailbox corona@vvkatwijk.nl opengesteld. Ouders wordt verzocht niet de secretarissen te benaderen, maar dit communicatiekanaal te gebruiken.

Nieuws jeugd Overzicht