Van de bestuurstafel februari 2021

De bestuursvergadering van februari vatten we ook deze keer weer graag voor u samen.

Gevolgen competities n.a.v. coronamaatregelen

De competities zijn voor alle lichtingen definitief stopgezet. Een hervatting, in welke vorm dan ook, is niet haalbaar gebleken. Dit houdt in dat er geen promotie/degradatie zal plaatsvinden en dat de indeling voor seizoen 2021/2022 zal worden gebaseerd op die van dit huidige seizoen. De KNVB zal bezien of een alternatieve regiocup voor de teams in de B-categorie nog een optie zal zijn, wanneer de maatregelen dat weer toestaan.

De senioren tot 27 jaar oud mogen vanaf deze week wel weer gaan trainen. Daar zijn we uiteraard erg blij mee, maar dat betekent nog wel een uitsluiting van een aantal senioren in diverse teams. Deze praktische problemen zijn door de KNVB bij het landelijk overleg met de rijksoverheid duidelijk gemaakt. Zij erkennen de complexiteit die dit met zich meebrengt, echter is dit de maximale grens die zij nu willen trekken. Uiteraard zullen wij ons als vereniging daaraan schikken, maar we hopen wel dat het niet te lang duurt voordat ál onze spelende leden weer op het voetbalveld mogen trainen.

Financiën

Gemeente Katwijk heeft gereageerd op de brief van de vijf voetbalverenigingen uit de gemeente met het verzoek om de huur voor dit huidige seizoen kwijt te schelden. Zij geven aan dat ze kwartaal IV van 2020 kwijtschelden, maar dat men voor de rest van de kosten verwezen wordt naar de landelijke subsidies en compensatieregelingen.

De afgelopen jaren is de contributie door Clubcollect voor onze vereniging geïnd. Vanaf aankomende seizoen zullen we dit via de software van Allunited verzorgen. Onze ledenadministratie maakt al gebruikt van het administratieve gedeelde van dit systeem en breidt dat nu uit naar de financiële module van dit programma.

Jubilarissen

Het blijkt vanwege de coronamaatrelen op kort termijn niet mogelijk om de jubilarissen op een feestelijke avond in de kantine te huldigen. We zullen hun op een alternatieve wijze moeten feliciteren en hun speldje overhandigen. Eind deze maand ontvangen we alle jubilarissen, met inachtneming van de coronamaatregelen, op ons sportpark waarbij het bestuur hen kan feliciteren en het jubileumspeldje kan overhandigen. De jubilarissen ontvangen hierover persoonlijk bericht en op onze website zal nadien aandacht aan de jubilarissen worden besteed.

Zorgen ledenwerving en vrijwilligersbeleid

De PR-commissie heeft bij het bestuur aangegeven dat zij zich zorgen maken over de ledeninstroom bij onze vereniging en over het vrijwilligersbeleid. Zij willen graag met het bestuur in gesprek om hierover van gedachten te wisselen en te bezien waar we de aanwezige krachten, kennis en kunde hopen te bundelen. Dit zal later deze maand een vervolg krijgen.

Nieuws Overig Overzicht