Van de bestuurstafel (februari)

De bestuursvergadering van februari 2023 heeft plaatsgevonden. We hebben, iets later dan u van ons gewend bent, de belangrijkste bespreekpunten voor u op een rijtje gezet. UPDATE 17/3 

Clubcards

Het activeren van onze nieuwe clubcards voor betaling bij onze horecapunten en het overzetten van de saldo’s van de oude passen naar de nieuwe heeft erg veel voeten in de aarde gehad. Er is op de achtergrond heel veel technisch werk verricht om een geheel nieuwe gebruikersomgeving te bouwen en alle gegevens te importeren. In dit proces zijn een aantal zaken niet vlekkeloos verlopen, waardoor dit veel langer geduurd heeft dan wij gewild hebben. Inmiddels kunnen we u melden dat bijna alle saldo’s van de oude clubcards zijn overgezet naar de nieuwe clubcards. Vanaf zaterdag kunnen de nieuwe clubcards gebruikt worden om te betalen en kunnen zij bij onze terminal in de kantine opgewaardeerd worden. UPDATE 17/3 IN TEGENSTELLING TOT EERDER BERICHT KAN NIET VIA DE KNIPP APP WORDEN OPGEWAARDEERD

Omdat we de eerst uitgegeven clubcards goed werkend wilden hebben voordat we een tweede bestelling plaatsen (voor onze nieuwe leden) hebben zij even op hun clubcard moeten wachten. Leden die nog geen clubcard hadden kunnen hun clubcard op kort termijn verwachten op hun huisadres.

Mochten er problemen zijn met het saldo op uw nieuwe clubcard of deze niet werken, ontvangen we graag een melding hiervan op info@vvkatwijk.nl

Ketenoverleggen

Vanuit het bestuur haken we met regelmaat aan bij overleggen waarbij dat van waarde kan zijn. De afgelopen maand zijn we aanwezig geweest bij de volgende overleggen;

Overleg wethouder sport met alle secretarissen van de buitensportverenigingen in Katwijk. Hierbij is onder andere gesproken over de overlast/vandalisme op de sportparken, het nieuwe sportakkoord en de verduurzaming van de buitensportaccomodaties.

KNVB-bijeenkomst voetbalclubs Duin- en Bollenstreek. Hierin waren gedrag op en rond de velden een thema, maar ook vrijwilligersbeleid, het strategisch plan ’22-26 van de KNVB en het tekort aan verenigingsscheidsrechters.

Rabobank/NOC-NSF m.b.t. verenigingsondersteuning. De ondersteuning op het gebied van werving en behoud van vrijwilligers is besproken. We gaan als eerste aan de slag met Taakie: een online tool die onze leden leert kennen en ze vervolgens koppelt aan een openstaand 'taakie' binnen onze club. Door het stellen van slechts een paar vragen krijgen wij een goed beeld van al die unieke types die onze club rijk is. Mochten we eens tegen een uitdaging aanlopen, dan kunnen we met Taakie heel handig 'scouten' wie er plezier aan zou beleven om een helpende hand te bieden. Informatie hierover is gedeeld op 8 maart jl. op onze website.

Vrijwilligers

Naar aanleiding van onze mededeling dat mijnheer en mevrouw De Best aan het einde van dit seizoen stoppen met hun vrijwilligerstaken in ’t praethuis hebben zich een aantal geïnteresseerden bij het bestuur gemeld die deze taak in groepsverband en bij toerbeurt willen vervullen. Daar zijn we ontzettend blij mee! We gaan binnenkort met deze groep in gesprek om afspraken te maken hoe we hier structureel goed invulling aan kunnen geven.

Ook op de oproep voor vrijwilligers voor onze PR-afdeling hebben een aantal mensen gereageerd die hier voor het twitterverslag of de social media van betekenis willen zijn. Vanuit de PR-afdeling worden gesprekken gevoerd welke kwaliteiten we het beste op welke manier kunnen inzetten, heel fijn!

Jeugdzaken

Het huidige jeugdbeleidsplan is geëvalueerd en loopt tot 2025. Tijdens de evaluatie is gebleken dat we stappen maken in de opgestelde doelen. Verder staat er in de maand mei een toernooi voor meisjesteams gepland met aansluitend een frisparty voor deze doelgroep. Onze jeugdraad heeft een vergadering gehouden waarbij ook wethouder Spek op zijn initiatief vanuit de gemeente is aangehaakt. Wethouder Spek is van mening dat het een mooie, toegevoegde waarde is dat jeugdleden mogen meepraten over hun club.

Nieuws Overig Overzicht