In memoriam: vrijwilliger Dirk Guijt

Afgelopen maandag bereikte ons het trieste nieuws, dat na een langere periode van afnemende krachten, Dirk Guijt op zondagavond 25 juni jl. op 71-jarige leeftijd overleden is.

Dirk heeft verschillende vrijwilligerstaken vervuld bij onze vereniging. Zo was hij een lange periode begeleider van de C1. Ruim voor het digitale tijdsperk zijn intrede deed heeft hij een periode op zaterdagmiddagen andere voetbalverenigingen gebeld om de uitslagen van de selectieteams (de A-, B-, C- en D-junioren) op te vragen. Op deze wijze werden alle uitslagen verzameld, zodat voor ieder selectieteam de poulestand weer op to date was aan het eind van de zaterdagmiddag. De langste periode was Dirk gastheer in de ontvangstruimte. Samen met Jaap Plug, Sjef Freijee en Hans van Duijn zijn honderden kopjes koffie en liters limonade door Dirk verstrekt aan trainers, begeleiders en scheidsrechters. Helaas heeft hij ten gevolge van zijn gezondheid moeten stoppen met het vrijwilligerswerk.

Wij wensen zijn vrouw Marjan, vrijwilligster in ons jeugdhonk, zoons Marco, Dennis en Leonard, hun partners, kleinkinderen en allen die hem lief had alle sterkte toe bij de verwerking van dit verlies.

Voor informatie over de condoleance en de uitvaart verwijzen wij u naar bijgaande rouwkaart.

Downloads:

Nieuws Overig Overzicht