Vrijwilliger gezocht voor de kascommissie

Voetbalvereniging Katwijk is op zoek naar een vrijwilliger die wil plaatsnemen in de kascommissie. De kascommissie komt één keer per jaar bij elkaar om de jaarrekening door te nemen. Financiële ervaring is niet vereist.

De kascommissie komt jaarlijks 1x bij elkaar om de jaarrekening door te nemen. Dit gebeurt altijd medio augustus / september, zo vlak voor de ledenvergadering. Als lid van de kascommissie heb je op dat moment toegang tot de administratie. Alle facturen, alle betalingen, alle inkomsten kunnen op dat moment ingezien worden. Alle kosten en inkomsten worden gerubriceerd en leiden uiteindelijk tot de jaarrekening.

De leden van de kascommissie stellen de vragen direct aan de penningmeester waarbij de penningmeester de acties van het bestuur zal verantwoorden. Als de jaarrekening is goedgekeurd door de Kascommissie wordt door de kascommissie decharge verleent aan het bestuur welke bekrachtigd dient te worden door de ledenvergadering

Financiële ervaring is niet vereist, enige financiële interesse in de boekhouding van de vvKatwijk is wel gewenst!

Heb je interesse? Stuur dan een berichtje naar Mark van Duijn, de penningmeester: M.vanDuijn@vvkatwijk.nl 

Nieuws Overig Overzicht