Van de bestuurstafel augustus 2023

De bestuursvergadering van augustus 2023 heeft plaatsgevonden. We hebben de belangrijkste bespreekpunten op een rijtje gezet.

Start nieuwe seizoen 2023-2024

Het nieuwe seizoen is weer opgestart. Na de start van het eerste elftal gaan ook vanaf aankomend weekend de jeugdteams weer starten met hun competitie. Onze groep spelende leden is groeiende en we hebben voor dit seizoen weer meer teams in kunnen schrijven dan vorig jaar. Iets om trots op te zijn!

Deze groei is natuurlijk ontzettend mooi, maar het brengt ook een vergroting van onze groep vrijwilligers met zich mee. Ook voor aankomend jaar kunnen we op diverse terreinen nog extra handen gebruiken, op club zelf, maar voor veel administratieve klussen kan dan veelal ook vanuit uw eigen huis. Kunt u hieraan bijdragen, ook al is het maar voor een klein deel van uw tijd, meldt u zich dan bij bestuurslid Angeline van Duijn, portefeuillehouder vrijwilligerszaken via A.vanDuijn@vvkatwijk.nl

Rabo Clubsupport

De Rabobank start ook dit jaar weer met de actie clubsupport. In de periode tussen 4 en 26 september krijgen alle leden van de Rabobank in hun bankierenapp weer een oproep om te stemmen op zijn/haar favoriete clubs. Steunt u onze vereniging ook weer? U vindt ons als ‘VV Katwijk’ in de rij met deelnemende verenigingen. Wij willen de opbrengst van deze actie laten bijdragen aan de totstandkoming van de nieuwe staantribunes rondom veld 1.

Contributies

Er zijn reacties ontvangen over de datum van de verzending van de contributies, zo vlak voor de zomervakantie. Onze ledenadministratie probeert deze inning te verrichten in een periode na de overschrijvingstermijn van de KNVB (dus na 1 juli van elk jaar), maar ook voordat de KNVB de factuur stuurt voor alle geregistreerde spelende leden (peildatum 15 augustus). Dat is de reden dat u de factuur voor de contributie in de eerste week van juli ontvangt.

Ook langs deze weg willen wij u erop wijzen dat wij ons ervan bewust zijn dat de contributie voor sommigen een flinke kostenpost is. U mag ten alle tijden in overleg met de ledenadministratie om uw contributie in termijnen te betalen. Aanvragen hiervoor kunt u indienen bij ledenadministratie@vvkatwijk.nl

Verkooppunt terras

Besloten is om, in samenwerking met de supportersvereniging, een horeca verkooppunt te organiseren op ons terras nabij de kantine. We zullen u in een volgende ‘van de bestuurstafel’ daar verder over informeren.

Clubcards

Vorig jaar zomer hebben onze leden een nieuwe clubcard ontvangen, maar voor de leden die daarna lid zijn geworden heeft de levering van de tweede batch lang op zich laten wachten. Inmiddels zijn deze geleverd en de leden die hun clubcard kunnen afhalen hebben hier via de e-mail persoonlijk bericht over gehad. Bent u voor 1 juli 2023 lid geworden, heeft u nog geen clubcard en ook geen mail ontvangen? Dan vragen wij u eerst even de spamfolder van uw mailbox te controleren. Mocht de mail ook daar niet ontvangen zijn, vragen wij u een bericht te sturen naar clubcard@vvkatwijk.nl zodat we de status van uw clubcard even kunnen nagaan.

Terugkoppeling KNVB-bijeenkomst veiligheidscoördinatoren

Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden tussen de KNVB en alle veiligheidscoördinatoren in de Tweede en Derde Divisie van het amateurvoetbal. De belangrijkste thema’s die besproken zijn stonden in het teken van verbetering van ongewenst gedrag (waaronder vuurwerkgebruik) op en rond de velden. Steeds vaker is (ook) het amateurvoetbal het decor van ongewenst gedrag. Dit is voetbalbreed onacceptabel en wordt een halt toegeroepen. Sportiviteit en respect heeft op dit moment topprioriteit bij de KNVB. Zij gaan hiervoor een integrale aanpak vanuit de strategie uitrollen in het komend seizoen. Medio eind september volgt landelijk nadere communicatie over deze integrale aanpak.

Algemene Ledenvergadering

De ALV van dit jaar zullen we houden op vrijdagavond 6 oktober 2023 om 19.30 uur in onze kantine, inloop vanaf 19.00 uur. In september zullen we onze leden van 18 jaar en ouder hierover via de e-mail berichten.

Nieuws Overig Overzicht