Van de bestuurstafel september

De bestuursvergadering van september 2023 heeft plaatsgevonden. We hebben de belangrijkste bespreekpunten voor u op een rijtje gezet.

Algemene ledenvergadering

Eerder is op de website gecommuniceerd dat we de algemene ledenvergadering (ALV) zullen houden op vrijdag 6 oktober aanstaande. Vanwege meerdere activiteiten op deze dag blijkt deze datum geen handige keuze. We hebben daarom de datum van de ALV gewijzigd naar woensdag 11 oktober 2023, aanvang 20.00 uur. Alle leden van 18 jaar en ouder zijn hier vorige week via een e-mailbericht over geïnformeerd. 

Derby VV Katwijk – Quick Boys

In goed overleg met de KNVB, Quick Boys en onze vereniging is de datum voor de wedstrijd Katwijk – Quick Boys welke op 24 februari 2024 gepland stond gewijzigd naar zaterdag 10 februari 2024.

Gala

We kijken terug op een prachtige avond waarbij gezelligheid, heerlijk eten, goede doelen, een geslaagde veiling, dansen, het netwerken, een fantastische loterij en natuurlijk de VV Katwijk centraal stonden.

Dit derde VV Katwijk gala heeft door de fantastische bijdragen van onze gasten een bedrag van € 210.000,- opgebracht. Een bedrag waar we enorm trots op, en dankbaar voor zijn! De opbrengst komt toe aan het goede doel van het gala van dit jaar, de stichting Haringrock en de VV Katwijk. Maar ook de goede doelen van onze vorige edities, de Floral Trade Group voor stichting De Brug & campagneteam Huntington en de KNRM/KRB zullen we vanuit deze opbrengst een bijdrage doneren.

Trainersapp VTON

Vanaf dit seizoen gebruiken alle trainers binnen de jeugd de app VTON. VTON is een platform met voetbaloefenstof en een doorlopende leerlijn voor de jeugd van 5 tot en met 19 jaar. Met meer dan 300 aangesloten clubs en 12.000 geregistreerde trainers. Door gebruik van de online aangeboden oefenstof spelen voetballers met meer plezier en ontwikkelen zij zich ‘spelenderwijs’ naar hun potentieel. Zo ontzorgen we de trainers op de inhoud en als trainer kun je je richten op het coachen.

De eerste positieve verhalen van onze eigen trainers komen bij ons binnen. De eerste ervaringen zijn: Je bent minder voorbereidingstijd kwijt en je kunt nu structureel werken aan de ontwikkeling van je spelers. De video's in de app laat de speler zien wat zij gaan leren en dit verhoogt het plezier van de spelers en gemak voor jou als trainer.

Scheve huisjes

De gemeente Katwijk onderzoekt op dit moment of het mogelijk is om twee woonunits, zogenaamde ‘scheve huisjes’ te realiseren aan de Oude ’s Gravendijckseweg 2a, parallel gelegen aan onze velden 5 en 6. In deze onderzoeksperiode is de voetbalvereniging uitgenodigd op een informatieavond voor direct aangrenzende aanwonenden, waarbij bestuursleden aanwezig zijn geweest. Daarnaast hebben we ook de informatieavond voor de bewoners die het dichtstbij deze locatie wonen bijgewoond.

De gemeente heeft een informatiepagina opgemaakt die steeds opnieuw zal worden bijgewerkt. Geïnteresseerden kunnen daarvoor hier terecht: https://www.katwijk.nl/zorg-en-inkomen/wijkteam/zorg-en-ondersteuning/scheve-huisjes

KNVB – Michael van Praag Award

De KNVB heeft VV Katwijk, samen met nog 2 gegadigden, genomineerd voor de Michel van Praag award. Een blijk van erkenning aan personen, instanties of een collectief die zich gedurende een seizoen actief en/of uitzonderlijk hebben ingezet om inclusie, toegankelijkheid en diversiteit binnen het voetbal op de kaart te zetten.

Onze vereniging heeft deze nominatie te danken aan de start van de sessies met de virtual reality bril waarbij open gesprekken ontstaan over sociale uitsluiting. Dit initiatief ontstond bij de jeugdraad van VV Katwijk. Meer achtergrondinformatie over deze sessies is te vinden op de website van de KNVB:

Sessies met virtual reality bril openen gesprek over sociale uitsluiting bij clubs | KNVB

De bekendmaking van de winnaar van de award staat gepland op 28 september aanstaande.

Nieuws Overig Overzicht