Van de bestuurstafel november 2023

De bestuursvergadering van november heeft onlangs plaatsgevonden. We hebben de belangrijkste punten weer op een rij gezet. 

ALV 2023

De algemene ledenvergadering heeft plaatsgevonden. Naast een terugblik naar afgelopen seizoen zijn ook de ambities voor het komend jaar met de aanwezige leden gedeeld. Ook heeft de financiële verantwoording plaatsgevonden en hebben de leden het bestuur decharge verleend.

Verder hebben 4 bestuursleden van de leden instemming gekregen om hun termijn te verlengen. Om een gat in de continuering binnen het bestuur te voorkomen is besloten ditmaal verschillende termijnen van verlengen toe te passen. De volgende bestuursleden verlengen hun termijn:

  • Mart Vergouwen, voorzitter
  • Mark van Duijn, penningmeester, 3 jaar
  • Angela Langeveld, secretaris, 2 jaar
  • Corleen Hoek, jeugdzaken, 2 jaar

Het bestuur gaat nog actiever aan de slag om ons vrijwilligerskorps te versterken. De punten op de ALV benoemd worden zeker in acht genomen en sommige direct uitgevoerd.

Het conceptverslag van de ALV wordt op kort termijn ter informatie aan alle leden toegezonden.

Na de ALV ontvingen wij reactie over de wijze van communiceren van de ALV. De ALV wordt via de ons bekende mailadressen aan de leden aangekondigd. De leden waarvan wij geen emailadres hebben krijgen de uitnodiging via de post op het huisadres. Wij verzoeken de leden die geen uitnodiging ontvangen hebben de gegevens bij de vereniging te controleren door een mail te sturen aan ledenadministratie@vvkatwijk.nl

Presentatiegidsen

Bij de totstandkoming met de nieuwe drukker, die onder stoom en kokend water de presentatiegids verzorgd heeft, is door tijdgebrek de bezorging niet volledig afgestemd. Komend seizoen zal dit wel weer worden verzorgd. Als tussenoplossing zijn de presentatiegidsen door een aantal leden op de bij de ledenadministratie bekende huisadressen bezorgd, maar we krijgen signalen dat niet iedereen de gids thuis ontvangen heeft. Geïnteresseerden kunnen bij de grote bar in de kantine een presentatiegidsen afhalen zolang de voorraad strekt.

Verkooppunt terras

Op het terras van de kantine zal een verkooppunt gerealiseerd worden. Daarmee verdwijnt op termijn dan ook de snackwagen die tijdens de wedstrijden van het eerste elftal geopend is, omdat ook deze waren vanuit het nieuwe verkooppunt verstrekt zullen worden.

Quick Boys - Katwijk

Het bestuur is er door de politie en gemeente op aangesproken dat er tijdens het uitzwaaien van de spelersbus voor de wedstrijd tegen Quick Boys diverse jongeren de brug over wilde. Zij zijn daarbij tegengehouden door de politie. Diverse namen en adressen zijn bekend en zullen worden benaderd voor een gesprek.

Bus G-teams

Voor onze G-teams is een nieuwe, elektrisch bus beschikbaar gesteld waar zij met het hele team naar uitwedstrijden kunnen reizen. Veel van onze G-spelers wonen in een instelling of een woongroep en hebben daardoor een andere wijze van vervoer nodig. Deze bus wordt deels gesubsidieerd en daarnaast zijn wij op zoek naar een sponsor die deze huurkosten op zich zou willen nemen.

Save the date!

Er komen twee gezellige momenten aan welke alvast in de agenda’s genoteerd kunnen worden. De nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden op zaterdag 6 januari 2024 van 16.00 tot 18:00 uur. De vrijwilligersavond staat gepland voor zaterdag 24 februari vanaf 20.00 uur. Een tweede vrijwilligersavond zal gepland worden rondom de familiedagen.

Nieuws Overig Overzicht