Van de bestuurstafel (december)

De laatste bestuursvergadering van het jaar 2016 heeft inmiddels plaatsgevonden. We hebben de belangrijkste punten weer op een rijtje gezet.

Het bestuur van VV Katwijk betreurt het ten zeerste wat er tijdens de wedstrijd Katwijk – Spakenburg heeft plaatsgevonden. Hierover is vorige week aparte berichtgeving geplaatst.

Op 18 november jl. heeft de ledenvergadering plaatsgevonden. Tijdens de ledenvergadering is er door de leden decharge gegeven op de jaarrekening van afgelopen seizoen. Tevens is de begroting van dit seizoen goedgekeurd. Het bestuur heeft de leden gevraagd akkoord te gaan met de invoering van de clubcard met ingang van het eerste kwartaal 2017 en het doorvoeren van een verhoging van de consumptieprijzen met 5% voor niet-leden. De leden hebben hiermee ingestemd. De prijzen van het jeugdhonk blijven gelijk.

Bestuursleden Piet van der Plas en Peter van der Boon waren aftredend en herkiesbaar voor een nieuwe bestuurstermijn. Er zijn geen tegenkandidaten naar voren gebracht. De leden stemmen in met de herverkiezing.

Tijdens de bestuursvergadering heeft de commissie Gedrag & Respect zich voorgesteld middels een presentatie. De commissie heeft een vertrouwenspersoon van buiten VV Katwijk aangesteld. Dit is de heer Jack van der Plas. Hij heeft zichzelf aan de aanwezigen voorgesteld. Hij heeft tot taak het luisteren naar de zorg, klacht of een probleem van leden van VV Katwijk en is bereikbaar via vertrouwenspersoon@vvkatwijk.nl.

Op zaterdag 10 december reikte topscheidsrechter Kevin Blom het ARAG Fair Play certificaat uit aan VV Katwijk. Om in aanmerking te komen voor een ARAG Fair Play certificering moet het arbitragebeleid van een voetbalvereniging aan veel eisen voldoen. De scheidsrechterscommissie van VV Katwijk heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om deze eisen te realiseren. De beloning, in de vorm van het certificaat, is nu dus een feit. Het bestuur is trots op deze prestatie.

Zaterdag 10 december stond de gehele dag in het teken van Stichting Juul. Elk team van VV Katwijk vroeg van elke speler en de gezinsleden van de spelers 1 euro per gescoord doelpunt van hun elftal. Daarnaast vond er een collecte bij de wedstrijd Katwijk – Spakenburg plaats. De totaalopbrengst was uiteindelijk 5150 euro! Wij willen iedereen bedanken die hieraan meegewerkt heeft.

De Grote Clubactie heeft voor VV Katwijk een geweldig resultaat opgeleverd. Er zijn 1990 loten via een eenmalige machtiging verkocht en 300 contante loten. Dit heeft het prachtige bedrag van € 5.354,49 opgeleverd voor de Jeugd Activiteiten Commissie. Van deze opbrengst kunnen weer leuke activiteiten worden georganiseerd voor onze jeugdleden. We willen alle loten(ver)kopers bedanken!

Op dit moment loopt het onderzoek van het RIVM naar het rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Het bestuur van VV Katwijk wacht dit onderzoek af alvorens eventuele maatregelen te treffen. De resultaten worden deze week verwacht en zijn voor de gemeente en de verenigingen uit de gemeente Katwijk leidend. Zodra de resultaten van het onderzoek bekend worden brengen we deze z.s.m. naar buiten.

Eerder dit seizoen meldden we u de samenwerking tussen VV Katwijk en FC Rijnvogels. De terreincommissies van beide verenigingen zijn de afgelopen periode met elkaar om tafel gegaan om ook op dit gebied van elkaar te leren, profiteren en geld te besparen. Verder staat in januari een overleg met beide voltallige besturen gepland om eens te brainstormen op welke vlakken we elkaar nog meer kunnen ondersteunen.

Op zaterdag 27 januari vindt het sportgala van de gemeente Katwijk plaats. Locatie van dit gala is het Dorpshuis (De Terp) in Valkenburg. Kijk voor meer informatie op: http://www.sportverkiezingenkatwijk.nl/.

De maand december is aangebroken, dus is de winterstop alweer in zicht. Hierbij vermelden we voor de goede orde nog even een paar belangrijke data:

  • De laatste speel- en trainingsdag heeft al plaatsgevonden
  • Maandag 2 januari: eerste mogelijkheid tot trainen
  • Zaterdag 7 januari: eerste mogelijkheid tot het spelen van wedstrijden

Voor in de agenda:

  • Zaterdag 24 december: Groot Katwijk minioren toernooi
  • Dinsdag 27 december: Wim Hoek toernooi
  • Zaterdag 7 januari: Nieuwjaarsreceptie
  • Vrijdag 13 januari: Vrijwilligersavond
Nieuws Overig Overzicht