Contributie-inning via ClubCollect

Vanaf aankomend seizoen verloopt de inning van de contributie van voetbalvereniging Katwijk via ClubCollect. Zij hebben een systeem ontwikkeld dat een aantal dingen automatiseert, zoals het versturen van betaalverzoeken. Voor zowel de club als de leden zijn er veel voordelen.

Wat gaat er veranderen?

ClubCollect is geen incassobureau, maar een ondersteunend middel voor onze club om ervoor te zorgen dat contributie innen makkelijker gaat. Aan het begin van het seizoen ontvangt ieder lid een betaalverzoek via e-mail, sms en/of per post. Hierin staat een link waarmee je op jouw persoonlijke betaalpagina komt. Op deze pagina moet je een betaalkeuze maken: hier kan je kiezen tussen betalen in termijnen en om de gehele contributie ineens te betalen.

Als je ineens betaalt heb je de keuze tussen een betaling via iDEAL en via automatische incasso. Bij de keuze om in termijnen te betalen gaan de betalingen altijd via automatische incasso en wordt er een kleine administratieve bijdrage in rekening gebracht. Voorafgaand aan iedere afschrijving krijg je een aankondiging zodat je altijd netjes op de hoogte bent en ervoor kan zorgen dat er voldoende saldo op je rekening staat.

Persoonsgegevens

Er zullen enkele persoonsgegevens zoals je adres, e-mailadres en telefoonnummer worden gedeeld met ClubCollect. Dit is nodig om de betaalverzoeken te kunnen versturen. De persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid of worden gebruikt voor commerciële doeleinden en zijn alleen zichtbaar voor de penningmeester. Het delen van de persoonsgegevens zal geheel conform de vereisten zijn onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp).

VV Katwijk is blij met de samenwerking met ClubCollect. Voor meer informatie kunnen jullie terecht op www.clubcollect.com/nl/members. Als jullie hier vragen over hebben, kunnen jullie de penningmeester of de secretaris altijd even benaderen. Ook als er tijdens het werken met ClubCollect vragen zijn, staan zowel VV Katwijk als ClubCollect hier altijd voor open.

Bestuur VV Katwijk

Nieuws Overig Overzicht