Van de bestuurstafel

De laatste bestuursvergadering van het jaar 2018 heeft plaatsgevonden. We hebben de belangrijkste punten weer op een rijtje gezet.

In navolging van het besluit dat Angeline van Duijn zitting zal nemen in het bestuur is besloten welke portefeuille ze op zich zal nemen. Angeline gaat als bestuurslid vrijwilligerszaken een voor de vereniging zeer belangrijke verantwoordelijkheid op zich nemen. Onder haar leiding pakken we met zijn allen de uitdaging op om onze al geweldige vrijwilligersorganisatie verder uit te breiden en optimaliseren.

Tijdens de bestuursvergadering zijn de vragen die het bestuur werden gesteld tijdens de algemene ledenvergadering op 23 november besproken:

  • De zorgen die Huig den Hollander uitte over het niveau van de jeugdselecties en seniorenselecties nemen wij uiteraard ter harte. Achter de schermen wordt daar hard aan gewerkt. Om de jeugdopleiding op een hoger plan te brengen is er inmiddels een hoofd jeugdopleiding aangesteld. Klik hier voor meer info.
  • Nico Ouwehand merkte op dat het voor leden die zo nu en dan een kaartje voor de hoofdtribune willen kopen er geen redelijk aanbod is. Voor aanvang van het nieuwe seizoen zal hier een passende regeling voor worden getroffen.

De plannen om de kantine te verbouwen in dezelfde stijl als Stars en de snackcorner zijn in volle gang. Op dit moment wordt er volop gewerkt om vrijwilligers te mobiliseren om hierin de kar te trekken. Het doel is nog steeds om tijdens de zomerstop met de verbouwing te beginnen en die voor de start van het nieuwe seizoen af te ronden.

De verbouwing/aanpassing van het Praethuis vordert gestaag. Dank aan de vrijwilligers die hun beste beentje voortzetten om er weer een prachtige ruimte van te maken. Het vernieuwde Praethuis zal waarschijnlijk voor de eerstvolgende thuiswedstrijd op 12 januari 2019 tegen de Kon. HFC in gebruik worden genomen.

Er wordt dit seizoen bij wedstrijden van Katwijk 1 een nieuw kaartcontrolesysteem getest. Het systeem moet voor de start van het nieuwe seizoen operationeel zijn.

Het bestuur maakt zich zorgen om het aantal onvoorwaardelijke, voorwaardelijke en administratieve boetes die ons worden opgelegd door de KNVB. Behalve voor vuurwerk tijdens wedstrijden van Katwijk 1 en andere incidenten zien we ook een behoorlijk aantal boetes voor kaarten, en andere administratieve zaken. Als bestuur streven wij ernaar om de veroorzaker te laten betalen.

Kort geleden is er een energiescan uitgevoerd op sportpark De Krom. Een afvaardiging van de gemeente, Dirk Hogewoning,  Eric Nohlmans, stichting Energieke Regio en met leden van de commissie duurzaamheid VV Katwijk is er een ronde gemaakt over het complex om inzicht te krijgen waar en hoe er bezuinigd kan worden op het energiegebruik. Het rapport hiervan is ons inmiddels toegestuurd en gekeken gaat worden wat we kunnen aanpakken op korte termijn en waar we op de langere termijn onze voordelen kunnen halen.

Een afvaardiging van het bestuur is op visite geweest bij de buren van KLTV om een aantal afspraken weer scherp te stellen. Belangrijkste punt; het parkeren van auto’s op alle dagen – behalve de zaterdag. Om de leden, spelers, trainers, etc. de auto’s te laten parkeren op het grote parkeerterrein, zodat de plekken naast het tennispark door leden KLTV gebruikt kunnen worden.

De nieuwjaarsreceptie is op zaterdag 5 januari vanaf 17:00 in de kantine. Een later tijdstip dan andere jaren, omdat ons eerste elftal om 15.00 uur in Waalwijk aftrapt tegen de profs van RKC Waalwijk.

De vrijwilligersavond staat gepland op vrijdag 18 januari. De avond start om 18.00 uur met een stamppottenbuffet. Na het eten zorgen het trio Koest en DJ Marcel ervoor dat de voetjes van de vloer gaan.

Tijdens de kerstvakantie vinden er nog 2 grote evenementen plaats:

  • Op donderdag 27 december het miniorentoernooi
  • Op zaterdag 29 december het Wim Hoek toernooi

De vrijwilligers die zich hebben aangemeld voor de vrijwilligersvergoeding krijgen deze week een tegoed van 25 euro op de Clubcard gestort.

Rest ons nog om al onze leden, supporters, vrijwilligers en sympathisanten fijne kerstdagen en een heel goed begin van 2019 toe te wensen.

Bestuur VV Katwijk

 

 

 

Nieuws Overig overzicht