Van de bestuurstafel (december 2019)

De laatste bestuursvergadering van dit jaar heeft inmiddels plaatsgevonden. De belangrijkste punten zijn weer op een rijtje gezet.

We wisten dat Kees de Best ziek was, maar toch werden we opgeschrikt door het nieuws dat Kees was overleden. Kees was ruim 70 jaar lid. Na de dienst op zaterdag, met heel veel VV Katwijk mensen, hebben we hem naar zijn laatste rustplaats begeleid. Als blijk van respect hing de vlag halfstok en werd er voor de wedstrijd van ons eerste elftal een minuut stilte gehouden.

Tijdens de bestuursvergadering is de presentatie (terugkijken, cijfers, kascommissie, acties, etc.) die, op de inmiddels al gehouden ALV, wordt gegeven met het voltallige bestuur doorgenomen.

Op de agenda ook het steeds weer terugkomende punt m.b.t. supporters en de maatregelen die ons door KNVB, gemeente en politie, worden opgelegd met de supportersvereniging besproken. Gezamenlijk doen we al het mogelijke om binnen de vastgestelde kaders te blijven.

Ook de nieuwe (jeugd)competitiestructuuris aan bod gekomen tijdens de vergadering. Vast staat dat de komende 2 seizoenen er geen verplichte promotie naar de Keuken Kampioen Divisie zal zijn. Verder wordt het aantal Jong BVO’s beperkt tot 2 in de Tweede Divisie en geen in de Derde Divisie. Wel komt er een JO21 en JO23 divisie met mogelijke promotie naar de Tweede Divisie. Maandag 16 december zijn de diverse plannen besproken en aangenomen in de KNVB ledenvergadering.

Uitbreiding voor het scheidsrechterskorps van VV Katwijk zou meer dan welkom zijn. Er worden acties ondernomen om te voorkomen dat we wedstrijden niet door kunnen laten gaan, omdat er geen scheidsrechter aanwezig is. Lijkt het je leuk om een wedstrijd te fluiten? Meld je dan aan via scheidsrechters@vvkatwijk.nl.  

In de lopende zaken is het eerste punt hoe kunnen de communicatie met medelanders verbeterd kan worden. Hiervoor werkt de jeugdafdeling nauw samen met de commissie Gedrag en Respect en vertegenwoordigers van het Welzijnskwartier en de KNVB.

De renovatie van de kantine zit er nu toch echt aan te komen. Klik hier voor meer info. Het financieel plan wordt binnenkort gepresenteerd. De bedoeling is om in de zomerstop te starten met de werkzaamheden.

Vacatures zijn er binnen het bestuur van VV Katwijk voor een penningmeester en veiligheidscoördinator. Kandidaten kunnen zich via de secretaris aanmelden.

Uitbreiding van het vrijwilligerskorps blijft hoog op de agenda staan. Aanmeldingen zien we graag tegemoet. Wij weten zeker dat we voor eenieder een leuke vrijwilligerstaak kunnen vinden. Geef je op bij Angeline van Duijn, bestuurslid vrijwilligerszaken aan.

Vrijwilligers die lid zijn van de vereniging kunnen zich vanaf half januari (online of via een formulier) opgeven om in aanmerking te komen voor de vrijwilligerskorting van 25 euro. Het bedrag van 25 euro wordt, na goedkeuring van het bestuur, op de Clubcard van de vrijwilliger gestort.

De komende periode staan er nog verschillende activiteiten op de planning:

  • Wim Hoek toernooi op 27 december
  • Minioren toernooi op 28 december
  • Nieuwjaarsreceptie op 4 januari
  • Vrijwilligersavond op 17 januari

Het bestuur wenst iedereen prettige feestdagen!

Bestuur VV Katwijk

Nieuws Overig Overzicht