Van de bestuurstafel (maart 2020)

De bestuursvergadering van de maand maart heeft vorige week plaatsgevonden. Deze vergadering in verband met Corona digitaal plaats. We hebben de belangrijkste punten op een rijtje gezet.

In een door het COVID-19 (Corona) virus overvallen land is niets meer zoals we dat gewend zijn. Ouderen die voor hun bescherming tegen het virus thuis moeten blijven, scholen die gesloten worden, evenementen die geen doorgang kunnen vinden, georganiseerd sporten is tot in ieder geval 28 april uitgesloten en dat is slechts een greep uit alle maatregelen die getroffen zijn om het virus het hoofd te bieden. Daar komt ook nog eens bij het afsluiten van sportaccommodaties en verbod op bijeenkomsten en het verplicht op anderhalve meter afstand van elkaar houden.

Om dan toch te vergaderen moet dat, op een voor ons ongebruikelijke manier, namelijk via de telefoon, dus inbellen en de vergadering op afstand van elkaar mee maken. Dat was dan ook afgelopen week het geval. Per mail de agenda en de financiële status ontvangen en allemaal klaar om de vergadering te beginnen.

Tijdens de vergadering was er nog geen duidelijkheid vanuit de KNVB over de voetbalcompetities. Inmiddels is het duidelijk geworden dat voor alle amateurs de competities niet uitgespeeld gaan worden, dit betekend dat er geen kampioenen promoties en degradanten zullen zijn.

Over naar de financiële status: we kregen we de cijfers gepresenteerd tot en met februari 2020 en de prognose voor de rest van het seizoen waarbij er vanuit is gegaan dat er niet meer gespeeld gaat worden en de kantine gesloten blijft. Ondanks dit alles stevent de vereniging toch af op een positief resultaat en lijkt het dat we het seizoen qua cijfers positief af kunnen sluiten. Daarnaast gaan we gebruik maken van de door de overheid aangeboden ondersteuning aan sportverenigingen. Denk hierbij aan de eenmalige bijdrage en de NOW-regeling.

Helaas zijn er wel consequenties voor de plannen die we voor de kantine op stapel hadden staan. Besloten is om de verbouwing uit te stellen tot volgend jaar, in deze onzekere tijd is het onvoldoende te onderbouwen om zo een project op de juiste manier in te vullen. Het is jammer en teleurstellend voor de mensen die hier al langer mee bezig zijn maar we hopen dat ze net zo enthousiast blijven om de verbouwing volgend jaar te verwezenlijken.

Onze zoektocht naar vrijwilligers voor diverse functies blijft doorgaan, graag de website blijven raadplegen om te kijken waar behoefte aan is. Ook kan er contact opgenomen worden met Angeline van Duijn, bestuurslid vrijwilligerszaken, als je tijd over hebt om de vereniging te helpen. Angeline zal zeker iets passends kunnen vinden.

We kijken uiteraard ook vooruit naar het nieuwe seizoen, voor de jeugdselecties zijn de trainers ingevuld. Het nieuwe team onder 23 zal getraind gaan worden door Danny Voscuijl. Voor het 2e team is de technische commissie in gesprek met kandidaten.

We kregen helaas het bericht dat Jonathan Jonk VV Katwijk gaat verlaten. Hij krijgt de kans om bij VV Heerjansdam als hoofdtrainer op eigen benen te staan. Wij gunnen hem van harte deze kans en wensen hem veel succes toe.

Verder kwam er niets meer ter tafel en werd er afgesloten met de wens dat iedereen gezond blijft en dat we elkaar weer snel op de club mogen ontmoeten.

Bestuur VV Katwijk

Nieuws Overig Overzicht