Clubscheidsrechter bij clinic BVO scheidsrechters

René Reimerink, clubscheidsrechter bij VV Katwijk, heeft woensdag deelgenomen aan een clinic voor betaald voetbal scheidsrechters. René heeft een zeer leerzame en leuke dag gehad.

Dinsdag 16 november stond de KNVB-maatwerkbijeenkomst gepland voor de scheidsrechters betaald voetbal. Daarbij mochten de 10 verenigingsscheidsrechters aanhaken die geselecteerd waren uit alle aangemelde en genomineerde scheidrechters tijdens ‘de week van de scheidsrechter’ in september van dit jaar. Namens VV Katwijk was verenigingsscheidsrechter René Reimerink de gelukkige prijswinnaar die aan deze clinicdag deel mocht nemen. We spraken hem na afloop van de bijeenkomst, op terugweg vanuit het KNVB-sportcomplex in Zeist.

René verteld dat na de ontvangst groepen geformeerd werden die met beeldmateriaal recent gespeelde wedstrijden gingen nabespreken. Uiteraard werden alle beoordeelde overtredingen bekritiseerd, maar was er zeker ook aandacht voor de houding van spelers en hun trainers. Ook het thema hoe om te gaan met verbaal geweld kwam aan de orde. Ervaringen over wat acceptabel gevonden wordt en hoe je met verbaal geweld omgaat werd met alle groepen besproken. Er was voldoende ruimte voor discussies, welke voor elke deelnemer nieuwe inzichten gaf.

Team Björn Kuipers

Na de lunch stonden verschillende wedstrijdbesprekingen gepland. René kon aansluiten bij het team van Björn Kuipers. Kuipers en zijn assistenten namen de verenigingsscheidsrechters mee terug naar de onlangs gespeelde wedstrijd tussen Feyenoord - Ajax. Het viel René op dat dit team flink wat professionaliteit en gedrevenheid bezit, iets wat René zelf ook ambieert. De communicatie die tijdens de wedstrijden plaatsvindt via de headsets werd ook ten gehore gebracht, waardoor je nog meer meegenomen werd in de beslissingssituaties en de afwegingen die in een korte periode daaraan vooraf gaan.

Björn Kuipers gaf zijn groep scheidsrechters tips en handreikingen mee vanuit zijn eigen ervaringen, maar deelde ook tips die hij zelf van internationale scheidsrechters heeft gekregen. Een voorbeeld; wanneer een overtreding wordt gemaakt en deze door de scheidsrechter met de gele kaart bestraft dient te worden, maar de voordeelregel wordt toegepast, kun je als scheidsrechters de gele kaart tijdens het spel alvast in je hand nemen wanneer de voordeelsituatie wordt uitgespeeld en daarna alsnog de gele kaart toekennen. Op die manier zien de spelers en de trainers dat je de situatie waarbij de overtreding werd gemaakt hebt waargenomen en hebt beoordeeld, maar dat je tevens oog hebt voor de voordeelsituatie. Uiteraard wordt na het uitspelen van de voordeelregel de kaart alsnog toegekend aan de betreffende speler en de plek van overtreding aangemerkt.

Leermomenten

Uiteindelijk werd René nog enthousiaster over de wijze waarop het gehele team Kuipers communiceert naar spelers en coaches voor, tijdens en vlak na de wedstrijden. Gedeeld werd hoe je non-verbaal over kunt komen en hoe je ervoor zorgt dat je voorbereid het veld op gaat. Er werd dieper ingegaan op wat het voor effect heeft als je autoritair op het veld staat en de keuze die je hebt om met een menselijk karakter leiding te geven, waarbij je ook laat zien en horen dat je als scheidsrechter ook foute beslissingen kunt maken en dit toegeeft.

Daar werd ook nog aan toegevoegd op welke manier je dit uitlegt en aan wie. Hoe je kunt beoordelen wie hierin je meest geschikte gesprekspartner is. René heeft geleerd dat het nabespreken, bediscussiëren en ook bekritiseren van een wedstrijd ervoor zorgt dat je als team (scheidsrechters en assistent-scheidsrechters), maar ook als individu groeit en daarin mooie stappen kunt maken. Iets wat we, naar mening van René, ook binnen onze eigen verenging meer zouden kunnen toepassen.

Het tweede deel van de middag stond voor de betaald voetbal scheidsrechters in het teken van de FIFA-sporttest. Hier mochten de prijswinnaars van de clinicdag niet zelf aan meedoen, maar als toeschouwer de test bekijken. Terugkijkend heeft René veel leermomenten en inzichten tot zich genomen, die hij zoveel als mogelijk toe probeert te passen in en om onze voetbalvelden. Het was naar eigen zeggen een ontzettend gave dag die hij zeker niet had willen missen!

Lijkt het je leuk om zelf ook te fluiten bij VV Katwijk? Neem dan contact op met de scheidsrechterscommissie via scheidsrechters@vvkatwijk.nl.

Foto: René (in VV Katwijk trainingspak) te midden van een aantal betaald voetbalscheidsrechters op het KNVB-sportcomplex te Zeist

Nieuws Overig Overzicht