Maatregelen n.a.v. Katwijk - Spakenburg

Naar aanleiding van de incidenten tijdens Katwijk – Spakenburg zijn er maatregelen genomen. Er zijn sancties opgelegd tegen diverse personen en er zijn acties uitgezet om organisatorische missers in de toekomst te voorkomen.

Het bestuur heeft unaniem besloten de personen die zich tijdens en na de wedstrijd VV Katwijk 1 – SV Spakenburg 1 op 10 december jl. misdragen hebben een sanctioneringsbrief te doen toekomen. Het bestuur heeft zich in deze gedegen juridisch laten bijstaan en heeft weloverwogen besloten hoe en hoelang personen te sanctioneren.

De maatschappelijke impact n.a.v. de situatie tijdens en na de wedstrijd door gemeente, politie, KNVB, media en andere was en is nog steeds groot. Het spreekwoord 'hoge bomen vangen veel wind' is ook in deze van toepassing; een grote club als de VV Katwijk wordt op de voet gevolgd; in goede en in minder goede tijden en er wordt dan ook strikt geobserveerd hoe er geacteerd wordt.

Daarnaast bestaat er nog steeds de mogelijkheid dat de KNVB op basis van rapportages en camerabeelden – door ons aan de KNVB verstrekt – de VV Katwijk op welke wijze dan ook sanctioneert.

Het belangrijkste gedeelte van de verstuurde brieven kunt u hieronder lezen.

Aanhef

“Deze brief wordt u overhandigd naar aanleiding van uw gedrag op het VV Katwijk sportpark tijdens de wedstrijd Katwijk – SV Spakenburg op 10 december 2016.

Wegens het feit dat u aantoonbaar in strijd hebt gehandeld met de Standaardvoorwaarden KNVB en de Huisregels van VV Katwijk wordt u met ingang van heden 10 januari 2017 de toegang tot het VV Katwijk sportpark, gelegen aan de Krom te Katwijk, ontzegd.

Uw gedrag ten tijde van de wedstrijd VV Katwijk 1 – SV Spakenburg 1 zijn middels het camerasysteem van VV Katwijk vastgelegd, waarbij u, duidelijk zichtbaar, bent herkend. Uw misdragingen hebben zeer nadelige gevolgen voor VV Katwijk teweeggebracht. Met uw gedrag heeft u de belangen en de naam van VV Katwijk geschaad en heeft u de veiligheid van anderen in gevaar gebracht. Tevens heeft VV Katwijk nu te kampen met de door u veroorzaakte (im)materiële schade en moet zij mede door uw gedrag en handelingen diverse (extra) maatregelen treffen binnen de club”.

Einde

Tevens heeft het bestuur van VV Katwijk nogmaals het bestuur van Spakenburg om actie gevraagd jegens hun zich misdragend hebbende supporters.

Intern hebben we de gemaakte missers van 10 december geanalyseerd en hebben wij de volgende acties in gang gezet:

  • Onze stewards zullen training krijgen in crowd management
  • Er zal bij voorkomende wedstrijden een ervaren crowd manager onze stewards begeleiden en aansturen
  • Er zal directer en actiever over worden gegaan tot preventieve acties – dit niet alleen op input van buitenaf
  • Er zal eerder gebruikt worden gemaakt van de contacten en expertise van de politie. Hierop zal het beleid worden aangepast
  • Er zullen strikte briefings (o.a. waarin taken etc. worden besproken) en de-briefings (o.a. wat ging goed en wat kan beter) met de stewards gehouden worden
  • Overig, dat wat op dat moment noodzakelijk is.

Mart Vergouwen
Voorzitter
Bestuur VV Katwijk

Nieuws Overig Overzicht